A Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének rendkívüli Közgyűlése

MEGHÍVÓ
A Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének rendkívüli Közgyűlésére 

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete hatályos Alapszabálya VII. fejezete 4.1.a pontja alapján rendkívüli Közgyűlést hív össze 2019. július 7-én 14.00 órára (amely nagy valószínűséggel határozatképtelen lesz, így a napirendi pont a megnyitást követő határozatképtelenség okán történő bezárás), illetve az ismételten összehívott Közgyűlésre, melynek

Helyszíne: MIKSZ Székhely, 2824 Várgesztes, Vadászdomb u. 26.
Időpontja: 2019. július 12., 14.00 óra

A Közgyűlés – az Alapszabály VII. fejezet 5.3 pontja alapján – határozatképes, ha a Tagok több mint fele jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van. Felhívom a figyelmét és tájékoztatom, hogy amennyiben az eredeti Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától, illetve az általuk képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon, ha a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot követően legalább három nappal, de nem több, mint tizenöt nappal hívják össze.

Napirendi pontok
1. A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Alapszabályának módosítása A Szegedi Törvényszék 15.Pk.60.068/2012/59. számú végzésével felhívta szervezetünket, hogy 30 napon belül módosítsuk a szervezet alapszabályát.
A bíróság végzésében kifogásolta azt, hogy az elnökségi ülések keretében a jövőben biztosítani kívánt elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének (skype) pontos módja nem került meghatározásra, valamint a kizárólag ülés tartása nélküli döntéshozatal (e-mail) esetében nem kerültek meghatározásra, hogy melyek azok az ügyek, amelyek esetében ezt a fajta szavazási módot lehetővé tesszük.
Javaslom az Alapszabály mellékeltek szerinti módosítását. Az elektronikus hírközlési eszközök igénybevételének mellőzését elnökségi ülések keretében történő döntéshozatal esetében, továbbá ülés tartása nélküli döntéshozatalt csak és kizárólag tagfelvétel esetében tegyük lehetővé.
Felhívom szíves figyelmét, hogy az Alapszabály VII., 5.2. pontja alapján képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást magukkal hozni szíveskedjenek.

Várgesztes, 2019. június 20.
Nyeste Zsolt elnök