EFNMS – European Maintenance Assessment Committee

 

 

Együttműködés az EFNMS Maintenance Assessment Committee munkabizottsággal

A 2018 év folyamán az EFNMS EMAC munkabizottságával két fontos projektben működtünk együtt.

Az egyik, az EFNMS által kezdeményezett, nemzetközi karbantartási felmérés, amelynek előkészítő véleményezésében, majd a felmérés lefolytatásában Magyarországon a MIKSZ Karbantartás Felmérési Munkacsoportja (MKFM) aktívan részt vett. Annak érdekében, hogy a hazai környezetben működő cégek számosságát növeljük a MKFM átültette magyar nyelvre az angol kérdőívet és biztosította a magyar nyelvű kérdőíves illetve online kitölthetőséget. A felmérés magyar szakaszának lezárását követően megtörtént a magyar adatok konvertálása és beillesztése a nemzetközi adatbázisba, amit a spanyol kollégák kezeltek. A MIKSZ elnökségi tagok motivációs erőfeszítésének köszönhetően, a nemzetközi mezőny 250 résztvevője között a magyar válaszadók 12% reprezentativitást értek el. A felmérés eredményeiről 2018.október 11. napján, a Grundfos cég székhelyén szervezett szakmai nap alkalmával, tájékoztattuk a tagokat és érdekelteket.


Szintén említésre méltó az a szakmai tevékenység, amelyet a MIKSZ Karbantartás Felmérési Munkacsoportja a a GMARI (Global Maintenance and Reliability Indicators, azaz Globális karbantartási és megbízhatósági mutatók) projektben fejt ki. A projekt az EFNMS által javasolt európai karbantartási teljesítménymutató rendszert tartalmazó szabvány (EN15341) néhány fontos mutatója és az SMRP amerikai szervezet jó karbantartási gyakorlatok ismerettárában (SMRP Best Practice Glossary of Terms) szereplő mutatók néhánya között vizsgálja az átjárhatóságot. A projekt jelenlegi fázisa a 2010. évben kiadott harmonizációs dokumentum felülvizsgálatát, aktualizálását végzi azzal a céllal, hogy kimutassa az azonosságokat, hasonlóságokat illetve eltéréseket néhány, a karbantartási területen alkalmazott fontosabb teljesítménymutató esetében. A harmonizációs munka során összevetésre kerül a mindkét forrásból származó teljesítménymutató meghatározása, számítási képlete, az összetevők tartama, számítási mintapéldája, a javasolt alkalmazási területek, az esetleges eltérések illetve különbözőségek. A projekt tevékenysége 2018. év őszén indult és várhatóan 2019. év márciusában ér véget.

Korábbi bejegyzések:

A MIKSZ 2017 tavaszán csatlakozott az EFNMS-hez, és ennek keretében bekapcsolódunk az European Maintenance Assessment Committee munkacsoport tevékenységébe.

A korábban már elindított országos karbantartási állapotfelmérés (OKÁ) projektünket fentieknek megfelelően aktualizáljuk és a nemzetközi szinergiákban rejlő lehetőségeket kihasználva fejlesztjük tovább. Szeretnénk megerősíteni azt a munkacsoportot, amely az OKÁ projekt célok illetve a MIKSZ benchmarking területre vetülő célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tevékenykedik.

A műhelymunka keretében elvégzendő feladatok: a karbantartási stratégiák, a karbantartás menedzsment és a karbantartási tevékenységek fogalomkörébe tartozó szakmai megnevezések tisztázása, rendszerezése majd ezekre támaszkodva az OKÁ felmérés eszköztárának véglegesítése, a felmérés elvégzése és a magyar karbantartó szervezetek benchmarking alapjainak felállítása.

Várjuk azon tagjaink jelentkezését, akik szakmai motivációt és elhivatottságot éreznek arra, hogy a munkacsoport tagjaként részt vegyenek ebben a tevékenységben, amely a fenti célok megvalósításával hiánypótló értéket teremt és fontos a magyar karbantartó társadalom részére.

Amennyiben csatlakozni kíván ehhez munkához, kérem, jelezze szándékát az istvan.pall(%%)miksz.org  címen.