Dr. Péczely György – Emlékdíj szabályzata

Dr. Péczely György – Díj szabályzata

 

A díj elnevezése:

Dr. Péczely György – Emlékdíj

A díj:

Egy bőrből készült, mintegy A3 méretű, latin és magyar nyelvű, antiqua írással készített bőr oklevél dísz mappában.

Adományozó szervezet:

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Díjazott:

A magyar ipari karbantartás kiemelkedő személyisége, aki megfelel az adományozás feltételeinek. Egy személy csak egy alkalommal kaphat díjat. A MIKSz elnökségének tagja mandátuma lejártáig, a Szervezet alkalmazottja, megbízottja munkaviszonya/ megbízása fennállásáig nem részesülhet a kitüntetésben. Posztumusz vagy megosztott díj nem adható ki.

A díj odaítélésének feltételei:

  • új módszerek, eszközök, készülékek, berendezések bevitele, meghonosítása a karbantartási gyakorlatban,
  • a karbantartás presztízsének, társadalmi elismertségéért, emeléséért tett erőfeszítések,
  • karbantartási ismeretterjesztés, publikációk szakfolyóiratokban, periodikákban,
  • eredményes tevékenység a karbantartás szakmai színvonalának emelésében adott munkaterületen,
  • előadás tartása, részvétel hazai, nemzetközi karbantartási (célzatú) konferencián, szakmai tanácskozáson,
  • a karbantartással kapcsolatos szakoktatás fejlesztése, új oktatási formák és módszerek bevezetése, alkalmazása, az oktatásához szakanyagok, jegyzetek, könyvek készítése, ezekben való részvétel.

A díj annak a személynek adományozható, aki a fenti feltételek közül legalább három kritériumnak megfelel.

Jelölés:

A jelölt személyére vonatkozó javaslatot évente egy alkalommal írásban a díjátadó ünnepséget megelőző elnökségi ülés napjáig kell megküldeni a Szervezet ügyvezetésének. A díjazott személyére javaslatot tehetnek magánszemélyek, cégek, szervezetek, szakmai sajtó és képzési intézmények. Egy személy vagy szervezet több jelöltet is állíthat.

A felterjesztést a MIKSz honlapjáról (www.miksz.org) letölthető javaslattételi lapon kell megtenni. A beérkezett javaslatokat az ügyvezetés regisztrálja.

Az ajánlási, jelölési lap beérkezési határideje március 31.

Döntés:

A díj odaítéléséről a háromtagú Kuratórium dönt. (A Kuratórium titkára a kérdésben szavazati joggal nem bír.) A Kuratórium nem fogadja el azt a jelölést, amely az adományozási kritériumok közül kevesebb, mint három feltételnek felel meg. Nagyszámú jelölés esetében a szavazás több fordulóban történik. Az egyes fordulók során a Kuratórium arról dönt, hogy mely személy(ek) jussanak tovább. Nem jutnak tovább azok a jelöltek, amelyek nem kaptak szavazatot vagy csak egy szavazatot kaptak. A szavazás mindaddig folytatódik, amíg egy jelölt nem kapja meg a kuratóriumi tagok több mint felének szavazatát.

Mindazon jelölteknek, akik a szavazás során legalább egy szavazatot kaptak, a Kuratórium gratuláló levelet küld és nevük a díj ünnepélyes átadásakor megemlítésre kerülnek.

Díjátadás:

A díj átadására ünnepélyes keretek között az évente megrendezésre kerülő Veszprémi Karbantartási Konferencia ünnepi estélyén kerül sor. A díjat a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének elnöke adja át. A díjazott és partnere külön meghívót kap a díjátadó ünnepségre.

A díjátadóra meghívást kapnak a szakmai sajtó képviselői, a díjazottról beszámoló jelenik meg a MIKSz honlapján.

Eljárási szabályok és költségek:

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének elnöke gondoskodik a jelölés felhívásának közzétételéről, a díj odaítélésének szabályosságáról, eredményességéről, valamint a szavazás titkosságának fenntartásáról. A díj elkészíttetése és a díjátadó ünnepség megszervezése a MIKSz elnökségének feladata. A díj elkészíttetésének költségét a MIKSz viseli, ideértve a díjjal összefüggő közterheket, illetve a díjazott részvételi költségét.