Dr. Péczely György – Díj – díjazottak

2019

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete az alapítójának, néhai Dr. Péczely György emlékének méltó megőrzésére díjat alapított. A Dr. Péczely Gyögy-Díj Kuratóriuma a beérkezett jelöléseket megvizsgálta és megfelelő mérlegelés alapján a díjat 2019-ben

Dr. HORVÁT FERENC úrnak,

a győri Széchenyi István Egyetem nyugalmazott főiskolai tanárának adományozza a következők alapján:

Horvát Ferenc úr 1951.-ben született Kecskeméten. Középiskolai tanulmányait Szegeden végezte. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen 1975-ben építőmérnöki, majd 1980-ban vasútépítési- és fenntartási szakmérnöki oklevelet megszerzésével zárta. A tudományos munkájával kapcsolatban az Egyetemmel való aktív kapcsolata folytatódott, 1985-ben műszaki doktori címet szerzett, majd ezt követte 1997-ben a közlekedéstudomány kandidátusa tudományos fokozat megszerzése.

Horvát Ferenc úr egész szakmai pályája a Széchenyi István Egyetemhez és annak jogelődjeihez kapcsolódik. Közel 30 évig különböző magas vezetői beosztásokban aktív kutatói, oktatói és példamutató nevelő munkával segítette a szakmai területének fejlődését. Vezetői tisztségei közé tartozik a Vasúti Pálya – és Geodéziai Tanszék vezetése, az Építési Intézet igazgatása, fakultási és intézeti igazgatóhelyettesi pozíciók betöltése. Évekig volt a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola oktatója és számos sikeres doktori cselekménnyel járó téma vezetője.

A számos oktatott témák közül kiemelkednek a vasúti pálya tervezésével, építésével és nem utolsó sorban a fenntartásával kapcsolatosak. Az oktatási tevékenységéhez kapcsolódóan számos jegyzet, segédlet szerzője, társzerzője.

A MIKSZ tevékenységéhez kapcsolódó tudományos és szakmai munkájához köthető a tudományos és gyakorlati tevékenységének eredménye a nagyvasúti és közúti különböző felépítményszerkezeti megoldások megfelelőségének értékelése, azok révén e megoldások elterjesztése részben a felépítmények építésében, részben azok fenntartásában. Jelentős eredményeket ért el a pályadiagnosztikai módszerek kidolgozásában, majd azoknak a fenntartási rendszerekbe való beillesztésébe, ezzel a gyakorlati életbe való átemelésébe, meghonosításában.

Tudományos munkájának rendszeres eleme az új tudományos eredmények közzététele, közölése. Rendszeres szerzője a hazai és nemzetközi szaksajtó élenjáró termékeinek. Hazai és nemzetközi szakkonferenciák ismert és elismert előadója.

Széleskörű tudományos, szakmai közéleti tevékenységet folytat, nem egy szervezet munkáját irányítja.          

A felsoroltak is igazolják a Kuratórium körültekintő és helyes döntését, miszerint 2019.-ban a Dr. Péczely György – Díjat dr. HORVÁT FERENC úrnak, nyugalmazott főiskolai tanárnak adományozza.

 

2018

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete az alapítójának, néhai Dr. Péczely György emlékének méltó megőrzésére díjat alapított. A Dr. Péczely Gyögy-Díj Kuratóriuma a beérkezett jelöléseket megvizsgálta és megfelelő mérlegelés alapján a díjat 2018-ben

HORVÁTH TIBOR úrnak,

a Budapesti Erőmű Zrt. nyugalmazott erőmű igazgatójának, korábbi üzemfenntartási igazgatónak adományozza a következők alapján:

Horváth Tibor (Budapest, 1953. július 8.) gépészmérnöki oklevelét a BME Gépészmérnöki karának Kalorikus gépek ágazatán szerezte 1977-ben. Szinte egy munkahelyes, pontosabban egy szakterületes, a magyar főváros energiaellátását biztosító erőművek különböző szintű üzemeltetési és fenntartási munkáit irányító munkakörökben tevékenykedett egészen a 2016.-ban történt nyugdíjazásáig. 1977-ben üzemviteli mérnökként kezdett a Budapesti Hőerőmű Vállalatnál, majd csoportvezető. 1981.-től a Kelenföldi Erőmű főművezetője, később üzemvezetője. A „termelésben”, üzemben szerzett több mint egy évtizedes tapasztalatait kezdte kamatoztatni munkáltatója, amikor 1988.-ban megbízták a Beruházás Előkészítési Osztály vezetésével. Ekkortól indult a vezetői pályája: volt műszaki előkészítési osztályvezető, fenntartási főosztályvezető, üzemfenntartási igazgató, projektigazgató, majd 2004.-től az Újpesti Erőmű igazgatója. az újpesti „kitérő” után 2007-től a Kelenföldi Erőmű igazgatója nyugdíjba vonulásáig.

Horváth Tibor úr további tanulmányokat folytatott a BME-n, a Gazdasági mérnöki szakot végezte el majd a Vezetőképző Intézet különböző kurzusai hallgatója volt. A közel négy évtizedes erőműi munkája során számos szakmai siker fűződik nevéhez illetve az általa irányított szervezethez, kollektívához. Az ő Irányításával kerültek megfogalmazásra a Budapesti Erőműnél a karbantartás minőségi és biztonsági elvárásai, majd a vonatkozó szabvány (MSZ 729-2) szerinti szervezetet hozott létre. Kidolgozásra kerültek a hagyományos erőműi berendezések karbantartási.1995-ben a Kelenföldi erőműben telepítésre került az ország első nagyteljesítményű erőművi gázturbinája. Vezetésével kidolgozták az új berendezéssel beérkezett új technológia karbantartási módszertanát, megteremtették annak alkalmazásának humán és technikai feltételrendszerét. Ennek keretében például a karbantartási technológia része lett  az endoszkópos vizsgálati módszer alkalmazása.Kialakította és eredményesen működtette a gyártói szervizre és mérnöki támogatásra épülő gázturbina karbantartás-szakmai kapcsolatrendszerét. Szakmai tapasztalatait a Magyar Villamos Művek is segítségül hívta a gyorsindítású gázturbináinak beruházási előkészítésénél, különös tekintettel a turbinák hosszú távú fenntartási szerződései tartalmának meghatározásánál. Szakmai irányításával megoldást nyert a nagyátmérőjű távfűtési vezetékek kompenzátor hibájának   üzem melletti javítása ragasztásos technológiával.    

 Tevékeny közreműködésével az erőművi gyakorlatban is a TMK szemlélet helyett elterjedt a magas rendelkezésre állást elváró, ugyanakkor állapotfüggő, a diagnosztikai módszerek rendszeres alkalmazásán alapuló fenntartási rendszer. Pályafutása alatt az erőművi berendezéseket tekintve a műszaki fejlődés számos generációváltást hozott. Egy-egy váltás új szemléletű üzemvitelt, üzemeltetési és fenntartási gyakorlatot követelt, aminek eredményessége a személyi és műszaki feltételrendszerek időben, előrelátóan történő megteremtésén múlott, múlik. Ezen állandó megújítási folyamat megtervezésének és véghezvitelének irányítója munkaterületén, beosztásaiban Horváth Tibor úr volt.

Horváth úrnak a beosztottaival, munkatársaival való feltétlen pozitív kapcsolatát meghatározta, hogy fiatal korábban aktív sportoló volt, három évtizede elnöke a korábban sikeres versenyszakosztályokkal bíró, ma pedig tömeg- és szabadidős sportokban jeleskedő Bp. Erőmű SE-nek. Alelnöke a 13 sportágban országos versenyeket és találkozókat szervező VITSPORT Alapítvány Kuratóriumának.

A felsoroltak is igazolják a Kuratórium körültekintő és helyes döntését, miszerint 2018.-ban a Dr. Péczely György – Díjat HORVÁTH TIBOR gépészmérnök és gazdasági mérnök úrnak adományozza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete az alapítójának, néhai Dr. Péczely György emlékének méltó megőrzésére díjat alapított. A Dr. Péczely Gyögy – Díj Kuratóriuma a beérkezett jelöléseket megvizsgálta és megfelelő mérlegelés alapján a díjat 2017-ben

Németh Imre úrnak,

a Magyar Villamos Művek Gázturbinás Erőmű Zrt. (MVM GTER Zrt.) vezérigazgatójának adományozza a következők alapján:

Németh Imre (Devecser 1967. augusztus 12.) okleveles gépészmérnök és mérnök közgazdász. Németh Imre üzemmérnöki diplomájával kapcsolatos tanulmányait a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán folytatta, ahol 1988-ban végzett, ezt követően okleveles gépészmérnök lett a Budapesti Műszaki Egyetemen (1995), mérnök – közgazdász diplomáját pedig a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte 1997-ben. Főiskolai tanulmányainak befejezése után a Honvédség 47. Harcászati Repülő Ezredénél berepültető és ellenőrző csoportparancsnok. Ezen beosztásához hozzátartozott a megfelelő minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával a repülőgépek hibafeltárása, majd a feltárt hibák kijavítása után a végellenőrzésében való részvétel, valamint különböző hajtómű próbák elvégzése (1990-1992). A GE Hungary Rt. Power Systems-nél feladatát képezte az LM-6000 típusú gázturbinás erőművek gyári végellenőrzése, adott esetben hibafeltárás és tesztelés. 2003-tól az MVM Csoport tagjaként működő VILLKESZ Kft.-nél különféle magyarországi erőművek és fűtőerőművek meghatározó berendezéseinek karbantartás tervezése, illetve kapcsolódó jelentések készítése, valamint a karbantartás elvégzéséhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása. 2006-tól az EMERSON Process Management Kft.-nél vezető applikációs mérnök. E beosztásából adódóan feladata volt magyarországi, valamint Európa, Közel-Kelet és Afrika országaiban különféle erőműves projektek szervezése, irányítása.

Németh Imre úr 2007 szeptemberétől korábbi karbantartási, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztési és irányítási, vezetői gazdag tapasztalatát az MVM GTER Zrt.-nél kamatoztatja. Vezető munkakörei között megtalálhatók olyanok, mint: karbantartási és fejlesztési osztályvezető, létesítmény-fenntartási osztályvezető, karbantartási osztályvezető, karbantartási és fejlesztési főmérnök, karbantartási és fejlesztési igazgató majd 2016. augusztus 1.-től a Zrt. vezérigazgatója. A felsorolt munkakörökben folyamatosan fejlesztette a tercier szabályozásokban résztvevő erőműpark magas mérőszámmal bíró rendelkezésre állást biztosító karbantartási rendszer megalkotását és működtetését. E munkával összefüggésben kialakított egy olyan karbantartói referensi rendszert, amely garanciát nyújt abban tekintetben, hogy az erőművi fenntartási költségek mindenkor egy optimális sávban maradjanak. A referencia rendszerrel függ össze azon két jelentős műszaki megoldás kialakítása és alkalmazása (gázturbina légbeömlő csatlakozás zárhatóvá tétele, valamint a turbina meleg állapotban tartására szolgáló berendezések fejlesztése, megvalósítása), melyek révén az üzemkészség jelentősen emelkedett.

Szakmai életében és addigi karbantartási tevékenységének nemzetközi elismertségében kiemelkedik a Cipruson 2011.-ben történt, az ottani erőművet megsemmisítő tűzeset következményeinek felszámolásánál EU-s felkérésre végzett szakértői tevékenység.

Németh Imre úr szakmai elismertségét tovább erősítette az MVM-hez nem tartozó Kelenföldi Gázturbinás Erőműben 2015-ben bekövetkezett gázturbina meghibásodás okának behatárolása, megállapítása, majd a javítási munkák irányítása és az erőmű karbantartási rendszerének felülvizsgálata, annak alapján történő módosítása, hogy hasonló esetek előfordulási valószínűsége a lehető legkisebb legyen.

Munkájával kapcsolatban szakmai előadásokat tart.

A felsoroltak a legmesszebbmenőkig igazolják Németh Imre gépészmérnök, mérnök – közgazdász úr szakmai felkészültségét, a karbantartási tevékenység, különösen az erőművi berendezések, gázturbinák irányában való elkötelezettségét. Hazai és nemzetközi szaktekintélye megkérdőjelezhetetlenné teszi a Dr. Péczely Gyögy –díj Kuratóriumának megalapozott döntését miszerint a Díjat 2017.-ben Németh Imre úrnak, a Magyar Villamos Művek Gázturbinás Erőmű Zrt. Vezérigazgatójának ítélte.