ECC

Lezárult a Karbantartó szakemberek európai tanúsítási rendszerének létrehozására indított, Erasmus+ projekt első fázisa.

Projektben részt vett  Csehország, Finnország, Izland, Szlovénia, Svédország, Magyarország karbantartó szervezete. A projekt indítását a karbantartó személyzet képzettségének felmérésére és tanúsítására alkalmas olyan közös platform létrehozása motiválta, amely támogatja a képzést, tudásfelmérést és a tanúsítást. Az EFNMS úgy ítélte meg, hogy szükségessé vált egy olyan rendszer megalkotása, amelyben a különböző hatáskörökhöz hozzárendeli az elvárt képzettségi szintet és végső célként megfogalmazódott az elvárás egy európai tanúsítási rendszer általános kifejlesztésére.  Az EN15628 szabvány ajánlásait is figyelembe véve a képzettségi szintek kialakítása a következő 4 kategóriára szabottan történt:

Karbantartási vezetők (EQF 6-7), Karbantartó mérnökök, és műszaki ellenőrök (EQF 6-7), Karbantartó technikusok (EQF 5-6), Karbantartó gépészek villanyszerelők, és irányítás technikusok (EQF 3-4).

A projekt lezárult első fázisában, az EQF 6-7 szintnek megfelelő ismeretek felmérésére, illetve szakemberek tanúsítására alkalmas kérdés-készletek készültek el a karbantartó menedzserek, karbantartó mérnökök és műszaki ellenőrök részére. A kérdések a következő fő témakörök köré csoportosulnak: Karbantartás az eszközgazdálkodásban, Karbantartás menedzsment, Mérnöki eljárások, Karbantartás kivitelezés, Élet és egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem, Karbantartás támogatás, Alapismeretek.

 A projektcsapatok munkája több mint egyszerű 2000 feleletválasztásos kérdés elkészültét eredményezte, amelyek alkalmasak az ismeretek felmérésére. A kérdések megfogalmazása angolul és a közreműködő ország nyelvén történt. A készségek felmérésére további 400, esettanulmányokon alapuló kérdéscsomag készült el. A MIKSZ tagokból álló magyar projektcsapat is derekasan kivette részét a munkából. Teljesítményének eredménye 400 darab egyszerű és 40 esettanulmány alapú kérdés összeállítása volt.

Az említett teljesítményen túlmutatóan úgy ítéljük meg, hogy az eredményes csapatmunka bővítette nemzetközi kapcsolatainkat és hozzájárult a MIKSZ nemzetközi presztízsének növeléséhez. Meghívást a kaptunk a projekt II. fázisába, amelynek célja a tanúsítási rendszer működési feltételeinek meghatározása és a gyakorlati bevezetés. Ebből adódóan hazai lehetőségek nyílhatnak a képzésben, felmérésben és tanúsításban.