DR. PÉCZELY GYÖRGY – Szakmai Önéletrajz

Dr. Péczely György 55. életévében bekövetkezett tragikus halálával öt gyászoló gyermeket (4 fiú, 1 lány) hagyott hátra. Ám legalább ennyire gyászolja őt a hazai ipar, és azon belül is kiemelten a hazai karbantartó közösség számos tagja. A modern karbantartási és karbantartás menedzsment gondolatok (műszaki diagnosztika, RCM, TPM) terjesztésének önzetlen hazai úttörőjeként ismerhette meg a szakma, aki mindig szívén viselte, hogy egy-egy újdonság, egy-egy jó gondolat a lehető legszélesebb körökhöz jusson el. Ezt jól mutatja életműve is. Az általa kigondolt és létrehozott konferenciák, rendezvények sokasága, publikációinak, szakcikkeinek, tanulmányainak sora mind-mind mutatják, hogy távlatokban gondolkodott, hogy a hazai ipar fejlődése érdekében, amíg ereje engedte, kitartóan küzdött. Szakmai életútjának talán csúcspontja a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete létrehozásában betöltött vezető szerepe, amelyet az egységes karbantartói társadalom kialakulásának víziója vezérelt. Sajnos a sors nem engedte neki, hogy e vízió megvalósulását megélhesse, de tanítványai, követői, tisztelői és gyermekei rendületlenül haladnak tovább az általa megkezdett úton, egy jobb, hatékonyabb magyar iparért.

 1. Tanulmányai

1983 – Műszerautomatika Üzemmérnök – Szegedi Élelmiszeripari Főiskola

1991 – Gépészmérnök – Budapesti Műszaki Egyetem

1995 – MBA – Brunuel University

1998 – Doktori cím – Budapesti Műszaki Egyetem – Dolgozat címe: Nagy és Változtatható teljesítményű centrifugálszivattyúk rezgésvizsgálata

 1. Szakmai életútja

1983-1984: MÁV Északi Járműjavító – mérnök

1984-1994: MOL Rt. – diagnosztikai szakmérnök

1984-2015: A.A. Stádium Kft. – alapító és ügyvezető igazgatója

 1. Szakmai tevékenységei

1981 – Egyetemi-Főiskolai Diplomamunka verseny: döntő

1981, 1982 – Alkotó Ifjúság Díj: 2. és 3. hely

1981-2015 között: 208 publikáció:

 • Veszprémi Karbantartási Konferencia rendszeres előadója a konferencia indulása óta
 • Két könyvrészlet szerzője (Tímár Peregrin L. – Fazekas és társai: Villamos gépek zaja és rezgése, RAABE Karbantartási kézikönyv 2. 11/2 Fejezet: Karbantartási filozófiák / TPM. 2004.december)
 • Egy könyv (Lean3 – Termelékenységfejlesztés egységes rendszerben – 2012) szerzője
 • Nemzetközi konferenciák rendszeres meghívott előadója (IMMDC Las Vegas – 1989, Comadem International, New Delhi – 1994, Comadem International, Canada – 1995, Euromatinenance, Basel – 2006, Euromatinenance, Belgrád – 2012)
 • Az A.A. Stádium Kft. által szervezett Diagon és Energorep konferenciák rendszeres előadója 1990 óta
 • 1994-2002 között a Karbantartás és Diagnosztika Szaklap Szerkesztője (kiadó: A.A. Stádium Kft.)
 • 1996-1997 között két UNIDO kutatási projekt résztvevője, a kutatási projekt beszámoló társszerzője (Dr. Péczely György: Műszaki állapotvizsgálat és a karbantartás helyzete Magyarországon – 1996; Andy Flegg – dr. Péczely György: Technológiai berendezések állapoton- és diagnosztikán alapuló karbantartásának fejlesztése – 1997)
 • és számos további szakcikk, konferencia előadás és tanulmány szerzője

2001-től az UNIDO Nemzetközi Szakértője

2004-ben elindította a TPM-klub sorozatot, amely napjainkban is igen kedvelt fóruma a TPM és a karbantartás iránt érdeklődő szakmai közösségnek. 2011-től a TPM-Klub mintájára útjára indította a hasonlóan nagy sikerű Lean- és HR-Klub sorozatot.

Több hazai egyetem rendszeres előadója, szakdolgozati bírálója, államvizsga elnöke

2012-ben a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete létrehozásának ötletgazdája, egyik alapító tagja és 2015-ben bekövetkezett tragikus haláláig elnöke

2014-ben a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Címzetes Egyetemi Docense

Publikációk:

Név Cím Kiadvány Oldal Év
Péczely György Műszaki állapotvizsgálat és a karbantartás helyzete Magyarországon – 1996 UNIDO felmérés Energorep ’96 Konferencia kiadvány 12-16 1996
Tímár Peregrin L. – Fazekas és társai Villamos gépek zaja és rezgése Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1-234 1986
Péczely György A rezgésvizsgálat gyakorlati alkalmazása Energorep ’92 Konferencia kiadvány 1992
Péczely György Nagyjavítás előtti rezgésvizsgálat Energorep ’92 Konferencia kiadvány 1992
Péczely György A gépkarbantartást segítő műszaki diagnosztikák alkalmazásának lehetőségei és korlátai III. Nemzetközi Energetikai és Karbantartási Konferencia kiadvány 52-65 1993
Péczely György Gondolatok az állapotfüggő karbantartás bevezetéséről IV. Energetikai és Karbantartási Konferencia kiadvány 156-161 1994
Péczely György A karbantartási menedzsment nagy lehetősége: nagyjavítás előtti rezgésvizsgálatok IV. Energetikai és Karbantartási Konferencia kiadvány 161-170 1994
dr. Péczely György TPM-RCM-CMMS Energorep ’97 kiadvány 99-113 1997
dr. Péczely György Kiknek van szüksége a korszerű karbantartási rendszerekre? Energorep ’99 kiadvány 5-15 1999
dr. Péczely György Korszerű karbantartási rendszerek, hazai eredmények Energorep 2001 kiadvány 156-173 2001
dr. Péczely György Karbantartás- emberi tényező- motiváció Energorep 2002 kiadvány 6-21 2002
Péczely György 10 ciklus feletti és többirányú halmozódó károsodásnak kitett szerkezetek rezgés-, nyúlásvizsgálata és feszültségi állapotuk értékelése IV. Diagon kiadvány 12-23 1994
Péczely György Siklócsapágyazású fogaskerékhajtómű rezgésvizsgálata a VÉRT-nél V. Diagon kiadvány 237-247 1995
dr. Péczely György Üzemelés-Karbantartás-Diagnosztika egységes rendszerben VII. Diagon kiadvány 1-9 1997
dr. Péczely György Termelési megbízhatósági program VIII. Diagon kiadvány 177-184 1998
dr. Péczely György A karbantartási stratégia kialakítása és TPM IX. Diagon kiadvány 8-20 1999
dr. Péczely György A hazai forgógépes diagnosztika fejlődése egy szolgáltató szemszögéből – egy abszolút szubjektív kép X. Diagon kiadvány 7-16 2000
dr. Péczely György Vissza az alapokhoz. Rezgésvizsgálat és az ipari felhasználó X. Diagon kiadvány 160-164 2000
dr. Péczely György Mely berendezéseket diagnosztizáljuk; Kiválasztási módszerek-indokok XI. Diagon kiadvány 65-75 2001
dr. Péczely György Karbantartási rendszer átalakítása hagyományosból diagnosztikai alapúra XII. Diagon kiadvány 155-159 2002
Péczely György Karbantartási feladatok és a gyakorlati rezgésdiagnosztika GTE Országos Karbantartási Tanácskozás kiadvány 229-243 1991
Péczely György Rezgésvizsgálati esettanulmányok Veszprémi Egyetem Konferencia kiadványa 66-78 1994
dr. Péczely György Termelési megbízhatósági program Veszprémi Egyetem Konferencia kiadványa 64-72 1998
dr. Péczely György A karbantartási stratégia kialakítása Veszprémi Egyetem Konferencia kiadványa 34-43 1999
dr. Péczely György Karbantartási menedzsment: kihívások és válaszok Veszprémi Egyetem Konferencia kiadványa 24-33 2000
dr. Péczely György TPM-Karbantartási rendszer? Veszprémi Egyetem Konferencia kiadványa 82-90 2001
dr. Péczely György Hogyan korszerűsítsük meglévő karbantartási rendszerünket? Veszprémi Egyetem Konferencia kiadványa 75-86 2002
dr. Péczely György RCM – Reliability – Centered Maintenance – Megbízhatóság Veszprémi Egyetem Konferencia kiadványa 63-98 2003
dr. Péczely György Karbantartás az ezredfordulóhoz közeledve 1997
dr. Péczely György TPM Orientációs Képzés
Péczely György Élelmiszeripari forgógépek rezgési jellemzőinek műszeres vizsgálata Szakdolgozat 1982
Péczely György Állapotfüggő karbantartás – döntési helyzetben a karbantartás vezetése 102-108
Péczely György Gördülőcsapágyak rezgésvizsgálata különös tekintettel a kenettségi állapotra Rezgésvizsgálati szakirodalmi összeállítás 211-216
Péczely György Technológiai berendezések műszaki állapoton és diagnosztikán alapuló karbantartása 1995-1996
Péczely György Development of Condition and Diagnostic Based Maintenance of Technological Equipment 1995-1996
Péczely György Cseppfolyós PB tároló = Töltő üzem tervezése az állapoton alapuló karbantartás figyelembevételével Diplomaterv feladat 1989
dr. Péczely György Élelmiszeripari pályázat teljesítésének dokumentációja 1998
Péczely György Nagy és Változtatható teljesítményű centrifugálszivattyúk rezgésvizsgálata Doktori disszertáció 1-138 1994
Péczely György Armatúrák diagnosztikai vizsgálata Szakirodalmi kutatási összefoglaló a Paksi Atomerőmű Rt. részére 1994
Péczely György Kompresszorok 101-104-201 kritikus fordulatszámok vizsgálati anyagához 1992
dr. Péczely György, Pék Katalin, Pósa Róbert, Vincze János Élelmiszeripari berendezések rezgésdiagnosztikai vizsgálata a folyamatos üzemelés biztonsága és a karbantartási költségek csökkentése érdekében 1997
Péczely György Rezgésvizsgálati tanulmány
Péczely György Rezgésvizsgálati eredmények dinamikus kiértékelési módszere Gép 1987.10.sz. 1987
Péczely György Rezgésmérés változtatható teljesítményű berendezéseknél Gép 1988.10.sz. 1988
Péczely György Romló gépállapot, csökkenő rezgés. Szokatlan jelenség ATKP 435-1600 turbókompresszoroknál Gép 1987.01.sz. 1987
Péczely György Gépegységek mérési pontjainak paraméter és frekvencia meghatározása a Kabai Cukorgyár Rt-nél Tanulmány 1994
dr. Balogh L., Péczely György Az NKFV tapasztalatai és fejlesztési irányai a gépdiagnosztika területén III. Nemzetközi karbantartási Szimpozium Csopak 1985
Péczely György A kudarcsztori folytatódik? Karbantartás és Diagnosztika 1994. 3.sz 1994
Péczely György A rezgésvizsgálat és a karbantartási menedzsment lehetőségei Karbantartás és Diagnosztika 1994. 4.sz 1994
Péczely György Hogyan válasszunk rezgésdiagnosztikai szolgáltatót Karbantartás és Diagnosztika 1995. 1.sz 1995
Édelmayer János-Péczely György Gépalapok hibáinak kimutatása és javítása Karbantartás és Diagnosztika 1995. 1.sz 1995
Péczely György Gördülőcsapágyak rezgésvizsgálata különös tekintettel a kenettségi állapotra Karbantartás és Diagnosztika 1995. 4.sz 1995
Péczely György Fogaskerékhajtások rezgésvizsgálata és a mérőműszerekkel szembeni követelmények Karbantartás és Diagnosztika 1996. 1.sz 1996
Péczely György Állapotfüggő karbantartás- döntési helyzetben a karbantartás vezetése Karbantartás és Diagnosztika 1996. 2.sz 1996
Péczely György A karbantartási elmélet fejlődése hozzászólás Moubray cikkéhez Karbantartás és Diagnosztika 1996. 3.sz 1996
dr. Péczely György Nagy és változtatható teljesítményű centrifugálszivattyúk rezgésvizsgálata BME doktori disszertáció Karbantartás és Diagnosztika 1997. 1.sz; BME doktori disszertáció 1997
dr. Péczely György Műszaki állapotvizsgálat és karbantartás helyzete Magyarországon 1996 UNIDO felmérés Karbantartás és Diagnosztika 1997. 1.sz 1997
dr. Péczely György Műszaki konferenciák-reklám vagy szakma? Karbantartás és Diagnosztika 1997. 2.sz 1997
dr. Péczely György Kuruzslók? Sarlatánok? Dilettánsok? Karbantartás és Diagnosztika 1997. 2.sz 1997
Andy Flegg – dr. Péczely György Technológiai berendezések állapoton- és diagnosztikán alapuló karbantartásának fejlesztése – UNIDO projekt. A brit szakértő jelentése Karbantartás és Diagnosztika 1997. 3-4.sz 1997
dr. Péczely György A rezgésvizsgálatok bevezetéséről Karbantartás és Diagnosztika 1998. 2.sz 1998
dr. Péczely György Forgó gépek, gépalapok és kompresszorok csővezetékeinek rezgésvizsgálata Karbantartás és Diagnosztika 1998. 3-4.sz 1998
dr. Péczely György A karbantartási tevékenység fejlesztés és a vállalati stratégia Karbantartás és Diagnosztika 1999. 2.sz 1999
dr. Péczely György Villamos motorok javítása-mit veszünk át? Karbantartás és Diagnosztika 1999. 3.sz 1999
dr. Péczely György SPM Magyarországon, csodafegyver vagy sem? Karbantartás és Diagnosztika 1999. 3.sz 1999
dr. Péczely György A TPM bevezetéséről Karbantartás és Diagnosztika 1999. 3.sz 1999
dr. Péczely György Külső vagy belső diagnosztika? Egy lerágott csont (utó)rezgései Karbantartás és Diagnosztika 2000. 1.sz 2000
dr. Péczely György Mit tegyen a karbantartás vezető-összefoglalás Karbantartás és Diagnosztika 2000. 2.sz 2000
dr. Péczely György A karbantartási stratégia kialakításáról a Karbantartás Fejlesztési Projektről Karbantartás és Diagnosztika 2000. 2.sz 2000
dr. Péczely György A karbantartási rendszerek fejlődése-korszerű rendszerek Karbantartás és Diagnosztika 2000. 2.sz 2000
dr. Péczely György A karbantartási rendszerek fejlődése-hagyományos rendszerek Karbantartás és Diagnosztika 2000. 2.sz 2000
dr. Péczely György A karbantartás korszerű irányzatai Karbantartás és Diagnosztika 2000. 2.sz 2000
dr. Péczely György Mennyi az annyi? Karbantartás és Diagnosztika 2000. 3-4.sz 2000
dr. Péczely György TPM karbantartási rendszer? Karbantartás és Diagnosztika 2001. 3.sz 2001
dr. Péczely György Megbízható üzemelés – a képzés fontossága Karbantartás és Diagnosztika 2001. 2.sz 2001
dr. Péczely György Korszerű karbantartási rendszerek, hazai eredmények 2001 ősze Karbantartás és Diagnosztika 2001. 4.sz 2001
dr. Péczely György Karbantartási konferenciák Magyarországon Karbantartás és Diagnosztika 2001. 4.sz 2001
dr. Péczely György A közelmúlt néhány érdekes karbantartási eseménye Karbantartás és Diagnosztika 2002. 2.sz 2002
dr. Péczely György Karbantartás – emberi tényező – motiváció Karbantartás és Diagnosztika 2002. 4.sz 2002
Péczely György Vibration analysis and the possibilities of maintenance management Comadem International 77-83 1994
Péczely György A CNSZ-180/1900 tipusú szivattyú-agregátorok ismétlődő diagnosztikai mérése 1985
Péczely György FFT Alkotó ifjúság pályázat 1986
Péczely-Tóth-Vincze Rezgésvizsgálati tanulmány 1-165 1988
Péczely György Rezgésvizsgálati eredmények számítógépes kiértékelése OPAKFI „Rezgésvédelem 88” szeminárium Eger 159-167 1988
Péczely György A rezgésvizsgálat gyakorlati tapasztalatai az NKFV-nél IMMDC konferencia Las Vegas 306-312 1989
Péczely György Vibration analysis of gas-engine units IMMDC konferencia Las Vegas 1989
Péczely György A rezgésvizsgálat bevezetésének és alkalmazásának költségei – a Piramis modell Comadem Conference, New Delhi 1994
Péczely György – Dr. Sólyomvári Károly Exploration of machine basement problems with the help of motion animation Comadem International Congresson,Canada 261-264 1995
Péczely György – Dr. Sólyomvári Károly Vibration diagnostics of equipment with variable capacity Comadem International Congresson,Canada 391-394 1995
Péczely György Erőművi turbina generátor egység rezgésvizsgálata. Méréstechnika és analízis Országos Karbantartási Konferencia Nyíregyháza 1995
dr. Péczely György Az üzemelési megbízhatóság növelése költségcsökkentés mellett-módszerek és eredmények XXXI. Bányagépészeti konferencia 97-107 1998
dr. Péczely György Üzemelés – Karbantartás – Műszaki állapotvizsgálat Országos Karbantartás Konferencia 1997
Péczely György Forgógépek megbontás nélküli állapotvizsgálata I. Tribológiai konferencia 269-283 1993
Péczely György Az A.A. Stádium Kft. gyakorlati tapasztalatai a rezgésanalízis területén II. Diagnosztikai továbbképzés Balatonfüred 1993
dr. Péczely György Termelés, karbantartás és diagnosztika egységes rendszerben Energorep ’97 Energetikai és karbantartási konferencia Pőstyén, Szlovákia 1997
Péczely György Energetikai gépek rezgésvizsgálata Thermobridge konferencia Budapest 1992
Péczely György Karbantartás gyors változása Nyomdaipari konferencia Lengyeltóti 1996
dr. Péczely György Using of predective maintenance methods in power plants Hőerőgépész konferencia Tata 1997
dr. Péczely György A rezgésvizsgálat minőségbiztosítása VI. Diagon kiadvány 1996
dr. Péczely György TPM – termelékenység – karbantartás – hatékonyság TPM-klub / MTESZ Oktatási Központ / 2004.03.04. 2004
TPM-klub / Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. / 2004.06.01. 2004
TPM-klub / Dreher Sörgyárak Zrt. / 2004.09.09. 2004
TPM-klub / Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. / 2004.12.02. 2004
TPM-klub / 2005.03.24. 2005
dr. Péczely György TPM karbantartási pillér másik fontos eleme: A hibaszám és súlyosság csökkentése gépkezelői segítséggel TPM-klub / MTESZ Oktatási Központ / 2005.06.14. 2005
dr. Péczely György TPM: a kezdeti félelmektől az átütő sikerig TPM-klub / Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. / 2005.12.06. 2005
dr. Péczely György TPM a valóságban: a kezdeti félelmektől az átütő sikerig TPM-klub / Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. / 2006.01.17. 2006
dr. Péczely György A TPM mérési ciklusáról – az OEE-mérés és a folyamatos fejlesztés előkészítése TPM-klub / Holland Colours Hungária Kft. / 2006.03.07. 2006
dr. Péczely György Összefüggés a „japán módszerek” között TPM-klub / AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. / 2006.06.07. és 2006.09.26. 2006
dr. Péczely György TPM vagy Lean? Rossz kérdés? TPM-klub / AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. / 2006.06.07. és 2006.09.26. 2006
dr. Péczely György Műszaki diagnosztika a TPM-ben TPM-klub / AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. / 2006.06.07. és 2006.09.26. 2006
dr. Péczely György Mérőszámok a TPM-ben. Hogyan informáljuk az egyes területek vezetőit? TPM-klub / M-real Petőfi Nyomda Kft. / 2006.09.06. 2006
dr. Péczely György A műszaki és érzékszervi diagnosztikák rendszerbe illesztése a TPM-ben TPM-klub / Castrol Hungária Kft. 2006.12.06. 2006
dr. Péczely György A képzés szerepe és módja a TPM-ben TPM-klub / Le Belier Magyarország Zrt. / 2007.06.05. 2007
dr. Péczely György Karbantartási rendszerek kialakítása a TPM és RCM elemek keverésével TPM-klub / Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. / 2007.09.11. 2007
dr. Péczely György A CMMS szerepe a TPM Karbantartási pillérében TPM-klub / IBM Magyarországi Kft. / 2007.12.04. 2007
dr. Péczely György Két kulcstényező a TPM-ben: Karbantartás-fejlesztési pillér és a Tréning- és motiváció pillér TPM-klub / AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. / 2008.03.18. 2008
dr. Péczely György A műszaki diagnosztikák szerepe a TPM-ben és a hatékony gyártásban TPM-klub / AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. / 2008.03.18. 2008
dr. Péczely György Karbantartási mérőszámok gyakorlati alkalmazása TPM-klub / Budapest Airport Zrt. / 2008.06.10. 2008
dr. Péczely György Mérőszámok – trendelés – problémamegoldás TPM-klub / Budapest Airport Zrt. / 2008.06.10. 2008
dr. Péczely György Karbantartási információ és termelési hatékonyság A.A. Stádium Kft. és vintoCON Kft. közös szakmai nap / 2007.05.23. 2007
dr. Péczely György Karbantartási informatikai projekt = KARBANTARTÁSI és informatikai projekt. A segítségnyújtás lehetőségei. A.A. Stádium Kft. és vintoCON Kft. közös szakmai nap / 2007.05.23. 2007
dr. Péczely György Milyen követelményeket támaszt a Lean / Production System a karbantartás-vezetés felé? Kihívások és megoldások Magyar Ipari Karbantartók Klubja / Inconex Vas- és Fémipari Kft. / 2007.02.06. 2007
dr. Péczely György Több egy színes képnél – termográfia és szakértelem 2007.05.23 2007
dr. Péczely György Karbantartási stratégia kialakítása egy közszolgáltatónál 2007. Június 2007
dr. Péczely György Energia- és egyéb műszaki eredetű veszteségek csökkentése a hűtés és klimatizálás terén 2004. Május 2004
dr. Péczely György Műszaki diagnosztikai lehetőségek, költségtakarékosság, üzembiztonság Összefoglaló az SZKT 2004. 06. 04-i szakmai konferenciájához 2004
dr. Péczely György A siker titkai: Hogyan csökkentette tizedére egy élvonalbeli gépipari vállalat három év alatt a géphiba miatti kieső időt? 2004
dr. Péczely György Ultrahang detektálás a karbantartás szolgálatában. Egy hazánkban még kevéssé alkalmazott módszerről 2004
dr. Péczely György A helyes karbantartás fontosságáról, avagy támogassuk-e a versenytársakat és az alkatrész forgalmazókat! Metal Forum 98. Szám / 2006. Szeptember 11. 2006
dr. Péczely György Karbantartási filozófiák / TPM RAABE Karbantartási kézikönyv 2. 11/2 Fejezet. 2004.december 2003
dr. Péczely György „Minden egy” – Miért sikeresebb a TPM? Veszprémi Konferencia 2006
dr. Péczely György A TPM és a hagyományos vállalatszemlélet. Technikai vagy szociotechnikai rendszer? Veszprémi Konferencia 2006
dr. Péczely György Gazdasági környezet. Termelési verseny. Kihívás a karbantartóknak és energetikusoknak. Energorep 2007 2007
dr. Péczely György Kihívások – tipikus megoldások Energorep 2007 2007
dr. Péczely György RCM: tökéletes-e a tökéletes? Energorep 2007 2007
dr. Péczely György TPM folyamatos technológiájú alkalmazásban Energorep 2007 2007
dr. Péczely György Karbantartási stratégia kialakítása sorozatgyártású és folyamatos technológiájú vállalatoknál Energorep 2007 2007
Péczely György Az állapotfüggő karbantartás lehetőségei „Minőségbiztosítás és Karbantartás” 1994. február 8. Budapest, MTESZ Székház 1994
Péczely György Fogaskerék hajtómű rezgésvizsgálatának tapasztalatai az oroszlányi szénbányáknál V. NEMZETKÖZI DIAGNOSZTIKAI KONFERENCIA, Siófok, 1995. március 7-10. 1995
Péczely György Merevciklusidős karbantartás és a gördülőcsapágyak tönkremenetele VI. ENERGETIKA ÉS KARBANTARTÁSI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS, Siófok, 1996. november 12-14. 1996
dr. Péczely György „Karbantartás – Szükséges rossz, vagy Termelési Kulcstényező?” Salgótarján, 1997. október 14. Komárom, 1997. október 15. Székesfehérvár Fűtőerőmű 1997. október 15. 1997
dr. Péczely György Alkalmazkodás a változó karbantartási igényekhez Budapest, 1997. január 29. MTESZ Székház 1997
dr. Péczely György Gépátvétel – Miért fizetek? Budapest, 1997. szeptember 17.. MTESZ Székház 1997
dr. Péczely György TPM –ről „Karbantartás fejlesztési projekt szervezés és szoftver” Budapest, MTESZ Székház, 2000. október 18. 2000
dr. Péczely György RCM –ről „Karbantartás fejlesztési projekt szervezés és szoftver” Budapest, MTESZ Székház, 2000. október 18. 2000
dr. Péczely György A karbantartási stratégia kialakításáról „Karbantartás fejlesztési projekt szervezés és szoftver” Budapest, MTESZ Székház, 2000. október 18. 2000
dr. Péczely György Karbantartás Fejlesztési Projekt „Karbantartás fejlesztési projekt szervezés és szoftver” Budapest, MTESZ Székház, 2000. október 18. 2000
dr. Péczely György Karbantartás fejlesztési projekt – egy út a megbízható termeléshez X. ENERGETIKAI ÉS KARBANTARTÁSI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS Siófok, 2000. november 7-9. 2000
dr. Péczely György A diagnosztika helye és szerepe a korszerű karbantartási rendszerekben (TPM, RCM) XI. NEMZETKÖZI DIAGNOSZTIKAI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS Hajdúszoboszló, 2001. március 6-7. 2001
dr. Péczely György Mely berendezéseket diagnosztizáljuk? Kiválasztási módszerek – indokok XI. NEMZETKÖZI DIAGNOSZTIKAI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS Hajdúszoboszló, 2001. március 6-7. 2001
dr. Péczely György Korszerű karbantartási rendszerek, hazai eredmények XI. ENERGETIKA ÉS KARBANTARTÁSI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS 2001
dr. Péczely György Átállás a hagyományos karbantartásról a diagnosztikára XII. NEMZETKÖZI DIAGNOSZTIKAI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS Siófok, 2002. március 5-7. 2002
dr. Péczely György A „problémák” kezelése a TPM-ben. XII. ENERGETIKAI ÉS KARBANTARTÁSI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS Siófok, 2002. november 12-14. 2002
dr. Péczely György A TPM és szerepe a minőségirányításban VIII. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS A GYAKORLATBAN KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS 2002
dr. Péczely György Termelékenység, minőség, karbantartás Termelékenység és Karbantartás Szakmai Napok   Budapest, 2002. szeptember 24-25-26. 2002
dr. Péczely György TPM: elvek és irányzatok Termelékenység és Karbantartás Szakmai Napok   Budapest, 2002. szeptember 24-25-26. 2002
dr. Péczely György A TPM alapvető felépítése Termelékenység és Karbantartás Szakmai Napok   Budapest, 2002. szeptember 24-25-26. 2002
dr. Péczely György A karbantartás információs folyamata és a termelékenység Termelékenység és Karbantartás Szakmai Napok   Budapest, 2002. szeptember 24-25-26. 2002
dr. Péczely György Egy nagyvállalatra alkalmazható tipikus diagnoszták rendszere Termelékenység és Karbantartás Szakmai Napok   Budapest, 2002. szeptember 24-25-26. 2002
dr. Péczely György A nyereségességről XIII. ENERGETIKAI ÉS KARBANTARTÁSI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS Siófok, 2003. november 11-13. 2003
dr. Péczely György Karbantartás – TPM – Termelékenység XIII. ENERGETIKAI ÉS KARBANTARTÁSI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS Siófok, 2003. november 11-13. 2003
dr. Péczely György Rezgésmérési eredmények kiértékelése a szakértői rendszerek kapcsán XIV. DIAGNOSZTIKA KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS     Siófok, 2004. március 9-10. 2004
dr. Péczely György A kifinomult technológiai környezetben ütés-jelleggel üzemelő berendezések próbaköréből XIV. DIAGNOSZTIKA KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS     Siófok, 2004. március 9-10. 2004
dr. Péczely György Karbantartási stratégia kialakítása erőműves környezetben XIV. ENERGOREP KONFERENCIA 2004
dr. Péczely György Energia és egyéb műszaki eredetű veszteségek csökkentése a hűtés és klimatizálás területén XI. HŰTÉS ÉS KLIMATIZÁLÁS KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS Siófok 2004.február 24-25. 2004
dr. Péczely György Autonóm karbantartás és műszaki diagnosztika. A TPM egy kulcs eleme XV. DIAGNOSZTIKAI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS 2005
dr. Péczely György Út a hibáig üzemeltetéstől a megbízhatóság központú karbantartásig I. ENERGOREP-EDU Szakmai továbbképzés 2005
dr. Péczely György TPM a valóságban: a kezdeti félelmektől az átütő sikerig I. ENERGOREP-EDU Szakmai továbbképzés 2005
dr. Péczely György Üzleti célok – verseny – műszaki változáskezelés Papírfeldolgozó Napok Mosonmagyaróvár, 2005. szeptember 14-16. 2005
dr. Péczely György Hol és hogyan segítheti a VALÓSÁGBAN a karbantartás vezető munkáját a műszaki diagnosztika DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés 2006
dr. Péczely György Mit is mérünk valójában? Méréstechnikai megfontolások DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés 2006
dr. Péczely György Mit kapok a pénzemért? Mit várjak el a diagnosztikától? DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés 2006
dr. Péczely György Termelékenység és diagnosztika. Hogyan csökkentette egy gépipari cég 1 év alatt a géphiba miatti kieső időt. DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés 2006
dr. Péczely György Hogyan juthatok el a tűzoltó, „állandó stresszben élek és a szakadék szélén állok” karbantartástól a tervszerű „kényelmesen hátradőlök a székemben „ rendszerig? II. ENERGOREP-EDU Szakmai továbbképzés 2006
dr. Péczely György Így szüntethetjük meg a termelők és karbantartók közti szakadékot! II. ENERGOREP-EDU Szakmai továbbképzés 2006
dr. Péczely György A japán és amerikai módszerek dzsungelében. Hogyan tovább karbantartás-vezető? II. ENERGOREP-EDU Szakmai továbbképzés 2006
dr. Péczely György „Műszaki diagnosztika alapú megtakarítási lehetőségek” Magyar Ipari Karbantartók Klubja 2006
dr. Péczely György „Együttműködés a karbantartásban” Magyar Ipari Karbantartók Klubja 2006
dr. Péczely György Új utakon a karbantartás (A karbantartás új paradigmái: In memoriam John Moubray. A karbantartás új, korszerű alapelvei számos pontban szöges ellentétben állnak a korábban vakon hitt és követett dogmákkal. E tény és következményei forradalmi változásokat eredményeznek a karbantartási tevékenységben és annak megítélésében.) Magyar Ipari Karbantartók Klubja 2007
dr. Péczely György Termelékenység-Karbantartás-Diagnosztika Magyar Ipari Karbantartók Klubja 2007
dr. Péczely György „A 2007. év Szakmai érdekességei az A.A. Stádium Kft. praxisa alapján” Magyar Ipari Karbantartók Klubja 2007
dr. Péczely György Diagnosztikai rendszer felépítése és sikertényezői II. DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés „Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért” Siófok, 2008. március 8-10. 2008
dr. Péczely György Mitől jó egy diagnoszta? II. DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés „Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért” Siófok, 2008. március 8-10. 2008
dr. Péczely György Diagnosztikai mérnöki tevékenység megváltozása-válasz a termelékenységi kihívásokra II. DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés „Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért” Siófok, 2008. március 8-10. 2008
dr. Péczely György Megbízhatósági mérnök szerepe és feladatai II. DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés „Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért” Siófok, 2008. március 8-10. 2008
dr. Péczely György Megbízhatóság központú karbantartás II. DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés „Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért” Siófok, 2008. március 8-10. 2008
dr. Péczely György Diagnosztikai eszközvásárlás szempontjai és csapdái II. DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés „Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért” Siófok, 2008. március 8-10. 2008
dr. Péczely György Számítógépes támogatás, lehetőségek és korlátok II. DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés „Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért” Siófok, 2008. március 8-10. 2008
dr. Péczely György Karbantartási és diagnosztikai szolgáltatás „vásárlása” II. DIAGNOSZTIKA- EDU Szakmai továbbképzés „Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért” Siófok, 2008. március 8-10. 2008
dr. Péczely György A TPM három generációja Karbantartási Konferencia, Veszprém 1-32 2005
dr. Péczely György The generations of tpm and the change of maintenance role Euromaintenance, Basel 1-7 2006
dr. Péczely György TPM és RCM elemek a karbantartás és termelés hatékonyabbá tételében 1-27 2007
dr. Péczely György Menedzsment célok – Vállalati célok és karbantartás menedzsment IV. ENERGOREP-EDU Szakmai továbbképzés 2008
dr. Péczely György T vagy R IV. ENERGOREP-EDU Szakmai továbbképzés 2008
dr. Péczely György Karbantartási mix kialakítása IV. ENERGOREP-EDU Szakmai továbbképzés 2008
dr. Péczely György A hét főbűn, amit a karbantartásban és a termelésben elkövetünk Olajvilág 2009. szeptember
dr. Péczely György Örüljünk-e a válságnak, avagy mit üzen a dodó és a tatu az Ön cégének? Műsuaki Magazin 2009. szeptember