Beszámoló a 2017. május 17.-i Szolnoki Szakmai Napról

A MIKSz szakmai napjai sorában egy érdekes színfolt volt a május 17.-i szakmai nap. A szakmai napra a MÁV-START Szolnoki Járműjavító Telephelyén került sor. Az érdekesség abban is rejlik, hogy az egész üzem egy karbantartó üzem. Nevezetesen itt a vasúti járművek járműjavítói szintű karbantartását végzik. Gyakorlatilag a vasútüzem létrejötte óta mindenhol a karbantartási tevékenység részben közlekedésbiztonsági okokból, részben a gazdaságossági kérdések szem előtt tartása miatt, részben pedig a különböző vasúti hálózatokra való átjárhatóság okán e tevékenység erősen szabályozott. Érdekességképpen megjegyezhető, hogy a szabályozásban élenjáró Német Vasútegyletnek magyar vasút, nevezetesen a Magyar Középponti Vasút 1847 óta tagja, sőt alapító tagja volt. (A Magyar Középponti Vasút első vonala az 1846-ban nyílt meg Pest és Vác között. A második vonala pedig 1 évvel később, Pest és Szolnok között nyílt meg.)

A szakmai napon 16 fő vett részt. A jelenlévők számára egy bevezető előadás hangzott el jelen sorok írója részéről a vasúti járművek karbantartásáról. (Az előadás ppt.-s változata a honlapon látható.) Az előadás megtartását elsősorban a vasúti járművek karbantartásának komplexitása és a végrehajtásra szükséges személyi és tárgyi feltételek megismertetése indokolta. Az előadásban szó volt többek között:

 • a vasúti járművek karbantartási rendszeréről,
 • a karbantartás helyszíneiről (kisműhely, karbantartási bázis, főműhely, járműjavító),
 • karbantartást végzőkről,
 • a járműjavító feladatairól,
 • a honos járműjavító fogalmáról,
 • a karbantartási ciklusok alapjairól,
 • rövid járműjavító történet (hálózati szintű és Szolnokról)

Ezt követően az üzem főmérnöke, Németh Gábor úr mintegy 40 perces vetített képes előadásban mutatta be az üzem tevékenységét, különös tekintettel:

 • a járműgyártásra,
 • járműjavításra,
 • balesetes javításra,
 • technikai eszköz háttérre

vonatkozóan. Németh Gábor úr előadásának a ppt.-s változata a honlapon elérhető.

A két előadást követően a résztvevők mintegy kétórányi időtartamú gyárlátogatáson vettek részt, amelyben érintették a főbb üzemrészeket és mindazon járművekkel kapcsolatos tevékenységeket, amelyek az üzemnek piaci, az érdeklődőknek szakmai szempontból lényeges információkat adtak. A gyárlátogatás során nagy érdeklődéssel tekintették meg a résztvevők a 200 km/h menetrendi sebességgel közlekedő nemzetközi forgalmú kocsik korszerűsítéssel egybekötött főjavítását. Lehetőség nyílott az elkészült kocsi, kocsik megtekintésére is. Ugyancsak lehetőség volt vasúti kerékabroncsozást megtekinteni. Nagy érdeklődéssel tekintették meg a vendégek a közeljövőben induló nemzetközi fogalmú kocsigyártás műszaki előkészületeit, illetve a gyártáshoz már rendelkezésre álló berendezéseket.

Az üzemlátogatás után a résztvevőknek lehetőség nyílott a látottakról véleményt mondani, illetve kérdéseket feltenni és el kell mondani, hogy egy rendkívül aktív, érdekes szakmai beszélgetés alakult ki.

Összefoglalóan elmondható, hogy a szakmai napon résztvevő vendégek a vasútüzem egy nagyon érdekes műszaki oldalát ismerhették meg, amely általában a nagyközönség elől zárt. Az üzem vezetése, illetve Grunda Miklós üzemigazgató úr és megbízott munkatársai mindent megtettek azért, hogy a jelenlévők egy szakmailag nagyon érdekes és fontos oldalát ismerjék meg a vasútüzemnek, amely egy komplex műszaki-gazdasági rendszernek tekintendő. A szakmai nap sikeréért köszönet illeti az üzem vezetését.

Budapest, 2017. VI. 2.

                                                                 Csiba József