Beszámoló az I. Magyar Nagyjavítási Konferenciáról

Beszámoló az I. Magyar Nagyjavítási Konferenciáról

(Kazincbarcika, 2017. március 8-9.)

 

A konferencia megálmodója Szabó Lajos a BorsodChem karbantartási vezetője, aki egyben a házigazda szerepét is betöltötte. Benne fogalmazódott meg az igény, hogy találkozzanak a karbantartó szakma képviselői, hallgassák meg egymás tapasztalatait, ismerjék meg a legjobb gyakorlatokat, de legyen szó helyzetértékelésről és a megoldandó problémákról is. A szervezésben és lebonyolításban részt vállalt az AA Stádium Kft.

A MIKSZ vezetősége a konferencia meghirdetése után mérlegelte a részvételt, különös tekintettel a hagyományos Veszprémi Nemzetközi Karbantartási Konferencia, mint MIKSZ stratégiai partner hagyományaira, irányultságára.

Rövid helyzetelemzést követően döntés született a részvételről. Emellett szólt a népes szakmai közönség előtti bemutatkozás lehetősége, a MIKSZ stratégiai célok megismertetése és együttműködő támogatók megnyerése a „vállalati karbantartás – stratégia felmérés” ügyének.

A MIKSZ bemutatkozó előadására az első nap délelőttjén, a BorsodChem és a Paksi Atomerőmű előadásai után, mintegy 120 résztvevő előtt került sor. (Lásd melléklet.) Az előadást Nagy József és Magyar Lajos tartották, előre egyeztetett tematika szerint.

Az előadás első része (Nagy József) a MIKSZ bemutatását célozta, kitérve a célokra, szervezetre, OKS-re és azzal kapcsolatos párbeszédre, valamint a karbantartási felmérésre.

A második részben Magyar Lajos a karbantartó cégek strukturális változását mutatta be, érzékeltetve a különbséget a néhány nagy (’70-es, ’80-as évek), illetve a sok KKV (jelen) közt. Az adatok láthatóan meglepték a hallgatóságot. Ezt követően kerültek kivetítésre a MIKSZ tagoktól, kifejezetten az előadásra gyűjtött, célirányos, gyors felmérés adatai, melyek a KKV szektor nehézségeit tükrözik, szoros összefüggésben a megrendelői elvárásokkal. Sikerült ívet húzni a megrendelői és a kivitelező – karbantartói érdekek között, egyértelműsítve az egymásra utaltságot.

A hallgatóság reakciói visszatükrözték a téma fontosságát, vélelmezhető, hogy a jelenlévők egy része majd csatlakozik a MIKSZ által képviselt törekvésekhez, ill. többen jelezték szóban a MIKSZ-be történő belépési szándékukat.

Az első nap kora délutánján A és B Interaktív Szekcióban folyt tovább a Konferencia (lásd a mellékelt Program).

Érdekes volt megtudni, hogy – a kivitelezői kapacitás gondok mellett – már a karimák szakszerű összeszerelése is probléma a nagyjavításokon. Elhangzott, hogy az üzemek leállás utáni visszaindulásánál napokba kerül míg a rendszerek tömörségi próbái sikeresek lesznek. Ezen okból a TÜV Rheinland Akadémia „karima összeszerelési tanfolyamokat” indít, amelyről OKLEVELET állít ki. (http://www.tuvakademia.com/tanfolyam/1591-4-karima-es-csavarkotesek-szakember/) A gyakorló karbantartó vezetők döbbenettel hallgatták a szakmunkás tanulók első osztályának színvonalán megtartott TÜV előadást. (A tanfolyam költsége: kb. 30.000 Ft/fő/1 nap.) Sajnálatos, de ennek a témának van/lehet létjogosultsága, bizonyítja az, hogy a BorsodChem karbantartó műhelyében, még egy „szerelési próbapad” is elkészítésre került, ahol – hasonló okok miatt – „vizsgák” történnek.

A délután második részében nagyon színvonalas előadások hangzottak el a 3. Plenáris Szekcióban: a MOL Dunai Finomító és a MOL Petrolkémia Zrt. részéről.

Az ebéd felejthető, míg az esti díszvacsora hangulatos volt és az üzletről szólt, a résztvevők nagy aktivitása mellett. A 2. nap legfőbb eseménye a „Gyártúra” volt. A „túrázók” megállapíthatták, hogy a BorsodChem kínai tulajdonba kerülése jelentős rendet, fejlődést és – nem utolsó sorban – kiemelkedő profitabilitást hozott a kombinátnak. Az utóbbi 10 évben hatalmasat fejlődött a BCH.

Kiállítottak és szakmai konzultációt kínáltak a karbantartó tevékenységhez kötődő gyártók, szolgáltatók (szigetelés, diagnosztika, 3D modellezés)

A házigazda jelezte, szeretné, ha hagyomány teremtődne a Magyar Nagyjavítási Konferencia megrendezésére, amelyhez várja az együttműködő ajánlkozásokat.

Az előadásunk végén, a kérdésekre adott válaszok után, Nagy József kettős szerepben (mint MIKSZ felügyelő Bizottság Elnök és BE Zrt. vezérigazgató-helyettes) szólt a konferencia kezdeményezésének és a folytatásának a fontosságáról, a MIKSZ integráló tevékenységének felajánlásáról.

 

Összességében: Úgy ítéljük meg, hogy a MIKSZ megjelenése, szerepvállalása a konferencián szerencsés és előremutató volt. Az előadás egyik hozadéka lehet – többek között – új tagok jelentkezése a Szervezetünkbe.

 

       Nagy József                                       Magyar Lajos

MIKSZ Felügyelő Bizottság                 Berendezés Intenzív Tagozat

             elnök                                                    elnök

 

Budapest, 2017 március 10.

 

Mellékletek:

Az I. Magyar Nagyjavítási Konferencia Programja

Az elhangzott MIKSZ előadás