EFNMS-EMAC- MIKSZ Karbantartás Felmérési munkacsoport

Korábban hírt adtunk az európai EFNMS és az amerikai SMRP szervezet együttműködésében indult projektről, amelynek célja a 2010-ben publikált GMARI (Global Maintenance and Reliability Indicators) karbantartási kézikönyv aktualizálása. A munkában az észak-amerikai karbantartó szervezetek (SMRP-USA, PEMAC-Kanada) képviseletében 3 valamint az európai EFNMS-EMAC munkacsoport részéről szintén 3 (svéd, dán és magyar) szakember vesz részt. A tevékenység eredményeképpen elkészülő GloMe (Global Metricators) fantázianevű kiadvány nem csak az előző kiadás óta felmerült változások átvezetését jelenti, hanem jelentős tartalombővüléssel gazdagodik. A megújuló kézikönyv a karbantartók számára kínál útmutatót a karbantartási szakirodalomban ajánlott teljesítménymutatók alkalmazásának területén.

Az aktualizálás tekintetében kiemelkedő jelentőséggel bír karbantartás fogalomtárát egységesítő EN13306 valamint a mutatószámok meghatározására irányuló EN15341 szabványok, GMARI kiadása óta történt, változások átvezetése. Megemlítendő, hogy az idei évben megjelent EN15341:2019 szabvány a korábbi verzióhoz képest teljesen megújult és bár maga a szabvány augusztus végén kiadott változata számos hivatkozási hibát tartalmaz, megismerését megkerülhetetlennek véljük. Az európai és észak-amerikai szakirodalom által ajánlott karbantartási teljesítménymutatók összevető elemzését végző, úgynevezett harmonizációs munka folyamán, az európai szabványok területén bekövetkezett változásokkal párhuzamosan, az irányadó amerikai szakirodalomban (SMRP Best Practices Glossary) bekövetkezett változásokat is figyelembe vették. A tartalombővítés újabb értelmezési megközelítésmódokkal egészít ki néhány kulcsfontosságú területre vonatkozó megállapítást. Így például, a munkamegrendelés típusok alkalmazását taglaló fejezet rávilágít azokra a sajátosságokra, amely ismerete kulcsfontosságú jó néhány teljesítménymutató kiszámításához szükséges adatok gyűjtéshez. A kézikönyv nem csak ismerteti a karbantartási teljesítménymutatókat, hanem felhívja a figyelmet alkalmazásuk kockázataira és buktatóira.

Véleményünk szerint a témakörhöz kapcsolódó tudás nem csak egy cég karbantartási teljesítményének mérése szempontjából fontos, hanem a benchmarking területén is hasznos megállapításokat kínál.

2019.11.15