Elnökségi ülés

Tisztelettel meghívom a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Elnökségi ülésére, melynek

Időpontja:        2017. május 24. 14.00 óra

Helyszíne:          Trans Lex Work Kft.  1138 Budapest, Váci út 152-156.

Az Elnökségi ülés – a jelenleg hatályos Alapszabály VIII. fejezet 5.5 pontja alapján – határozatképes, ha az elnökségi Tagok több mint fele jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van.

Felhívom a figyelmét és tájékoztatom, hogy amennyiben az eredeti Elnökségi ülés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Elnökségi ülést – változatlan napirendi pontokkal – ugyanezen helyszínre 2017. május 24. napján 14.05. órára hívom össze jelen elnökségi ülés meghívóval.

A megismételt Elnökségi ülés a megjelentek létszámától illetve az általuk képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

 

Előterjesztett napirendi pontok:

 • Napirendi pont:      MIKSZ taglétszám / új tagok felvétele / pénzügyi helyzet /pályázatok

Előterjesztő: Dr. Hartdégen Helén titkár

 • Napirendi pont:  Új tagok bemutatkozása

 

 • Napirendi pont: HDO / EFNMS – Horvátország

Előterjesztő: Nyeste Zsolt elnök / Lakatos Gábor elnökségi tag / Dr. Csiba József elnökségi tag

 

 • Napirendi pont:  Minisztériumi egyeztetés

Előterjesztő: Gyerkó József elnökségi tag

 • Napirendi pont:      Együttműködési megállapodások

Előterjesztő: Laki  Zsolt elnökségi tag / Horváth Szabolcs elnökségi tag / Lakatos Gábor elnökségi tag

                         

 • Napirendi pont:      Dr. Péczely György emlékdíj

Előterjesztő: Gyerkó József elnökségi tag / Dr. Csiba József elnökségi tag

 • Napirendi pont:  BorsodChem konferencia utóélete

Előterjesztő: Lakatos Gábor elnökségi tag

 • Napirendi pont: Országos Karbantartási Stratégia Felmérés

Előterjesztő: Péczely György elnökségi tag / Páll István Zoltán FB tag

 • Napirendi pont: Feladatlista elemei

ElőterjesztőFeladatok felelősei (a távolmaradóktól írásban kérem a rövid beszámolót)

 • Napirendi pont: Diplomadíj pályázat

ElőterjesztőNyeste Zsolt elnök

                                        

 • Napirendi pont: Szakmai Napok

ElőterjesztőNyeste Zsolt elnök / Laki Zsolt elnökségi tag / Dr. Csiba József elnökségi tag

 • Napirendi pont: Tagozati munkabeszámolók

Előterjesztő:  Tagozati elnökök (a távolmaradóktól írásban kérem a rövid beszámolót)

                                        

 • Egyebek:  Napirendi pontokon kívül felmerült kérdések

 

 

Várgesztes, 2017. május 11.

Tisztelettel,

Nyeste Zsolt

elnök