Elnökséi ülés

Tisztelettel meghívom a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Elnökségi ülésére, melynek

 

Időpontja: 2017. július 19. 14.00 óra

Helyszíne: Budapesti Műszaki Egyetem 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Központi épület 1. emelet K71

 

Az Elnökségi ülés – a jelenleg hatályos Alapszabály VIII. fejezet 5.5 pontja alapján – határozatképes, ha az elnökségi Tagok több mint fele jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van.

Felhívom a figyelmét és tájékoztatom, hogy amennyiben az eredeti Elnökségi ülés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Elnökségi ülést – változatlan napirendi pontokkal – ugyanezen helyszínre 2017. július 19. napján 14.10. órára hívom össze jelen elnökségi ülés meghívóval.

A megismételt Elnökségi ülés a megjelentek létszámától illetve az általuk képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Előterjesztett napirendi pontok:

 1. Napirendi pont: Új tagok bemutatkozása, felvétele Előterjesztő: Nyeste Zsolt elnök
 2. Napirendi pont: MIKSZ taglétszám / pénzügyi helyzet /pályázatok Előterjesztő: Dr. Hartdégen Helén titkár
 3. Napirendi pont: HDO / EFNMS utóélet – Horvátország Előterjesztő: Nyeste Zsolt elnök / Lakatos Gábor elnökségi tag / Dr. Csiba József elnökségi tag
 4. Napirendi pont: Minisztériumi egyeztetés Előterjesztő: Gyerkó József elnökségi tag
 5. Napirendi pont: Együttműködési megállapodások Előterjesztő: Laki Zsolt elnökségi tag / Horváth Szabolcs elnökségi tag / Lakatos Gábor elnökségi tag
 6. Napirendi pont: Dr. Péczely György emlékdíj Előterjesztő: Gyerkó József elnökségi tag
 7. Napirendi pont: Projekttervek a BorsodChem konferencia allapján Előterjesztő: Lakatos Gábor elnökségi tag
 8. Napirendi pont: Országos Karbantartási Stratégia Felmérés Előterjesztő: Péczely György elnökségi tag / Páll István Zoltán FB tag
 9. Napirendi pont: Diplomadíj pályázat Előterjesztő: Nyeste Zsolt elnök
 10. Napirendi pont: Szakmai Napok Előterjesztő: Nyeste Zsolt elnök / Laki Zsolt elnökségi tag / Dr. Csiba József elnökségi tag
 11. Napirendi pont: Tagozati munkabeszámolók Előterjesztő: Tagozati elnökök (a távolmaradóktól írásban kérem a rövid beszámolót)
 12. Egyebek: Napirendi pontokon kívül felmerült kérdések

Várgesztes, 2017. július 5.

 

Tisztelettel,

Nyeste Zsolt

elnök