Idő alapú RÁ – Az üzemidő és helyreállítási idő figyelembevételével

Idő alapú RÁ – Az üzemidő és helyreállítási idő figyelembevételével

Az EN 13306 szabvány 4.9 pontjának második bekezdése egy újabb példával szolgál az idő alapú rendelkezésre állás számszerűsítésére.

  • Egy adott időtartamra az üzemidő aránya (OT, Operating Time) az üzemidő és a helyreállítási idő (TTR, Time to Restoration) összegéhez viszonyítva.

 

Ez az arányszám egy adott időszakra vonatkozóan azt fejezi ki százalékban, hogy az egység az időszak milyen arányában volt képes arra, hogy elvárások szerint teljesítsen, eltekintve azoktól az időszakoktól, amikor a berendezés nem hiba miatt állt.

 

 

Elsődlegesen szükséges tisztázni az elvárt idő (Required time), a nem elvárt idő (Non required time) és a helyreállítási idő (TTR time to restoration) fogalmát. Az elvárt idő a naptári időnek az a része, amely alatt az eszköz működőképes és a termelési vagy szolgáltatási tervnek megfelelően alkalmas az elvárt funkció teljesítésére. Az EN13306:2017 szabvány 9.21 pontja szerint a helyreállítási idő a meghibásodás pillanatától a helyreállításig tart, azaz addig a pillanatig, amíg az eszköz visszanyeri az elvárt funkció teljesítésének képességét. A helyreállítási idő tehát a meghibásodást követő javító beavatkozás időtartama, és nem tartozik bele az egyéb, megelőző jellegű karbantartási beavatkozások időigénye.

A mellékelt ábrán szemléltetett „Működésképtelen” időszakasz a meghibásodás pillanatától az eszköz teljesítőképességének helyreállításáig tart. Magába foglalja mindazon, a javítási beavatkozás részelemeit képező tevékenységek időelemeit, amelyeket a hibafeltárás, előkészítés, aktív beavatkozás, mérések, funkciópróbák stb. igényelnek, beleértve az esetleges adminisztratív okoknak tulajdonítható késéseket is.

Az EN15341 szabvány ezt a mutatót M12 jelöléssel, a helyreállítási idő alapú rendelkezésre állási mutatónak nevezi (Availability based on time to restoration)