Idő alapú RÁ (rendelkezésre állás) A működőképes és működésképtelen idők figyelembevételével

Idő alapú RÁ (rendelkezésre állás) A működőképes és működésképtelen idők figyelembevételével

az EN 13306 szabvány 4.9 pontja meghatározása szerint az idő alapú rendelkezésre állás:

Annak százalékban kifejezett mértéke, hogy egy adott időtartam mekkora részében volt képes az eszköz elvárás szerint teljesíteni.

Fenti meghatározáshoz a szabvány azt a megjegyzést fűzi, hogy: az időalapú rendelkezésre állás számszerűsítése különböző viszonyszámok alapján történhet az elvárt idő függvényében.

A szabvány három „példát” sorol a megjegyzés alá. Jelen jegyzetünkben az elsővel foglalkozunk és a következő két példa képezni a következő két jegyzet tárgyát.

Az első példa szerint, az idő alapú rendelkezésre állás kifejezhető:

  • Egy adott időtartam alatt a működőképes időtartam aránya (UT, Uptime) a működőképes és működésképtelen időtartam összegéhez viszonyítva.

 

Ez az arány kifejezi, hogy egy adott/vizsgált időtartam alatt mennyit volt működőképes az eszköz, azaz az időtartam milyen arányában volt alkalmas az elvárt funkciók teljesítésére,feltételezve, hogy a „külső” üzemelési feltételek adottak.

Az EN13306 4.7 és 4.9 pontjának első bekezdése alapján a matematikai összefüggés, amely számszerűsíti az idő alapú rendelkezésre állás e fajtáját: (célszerű lenne a működőképes időt egyféleképpen jelölni a képletben)

 

 

A működőképes idő, amint a mellékelt ábra szemlélteti, azon idők összege, amely alatt az eszköz képes teljesíteni az elvárt funkciót. Magába foglalja az üzemidőt (Operating Time), a készenléti időt (Standby), amely alatt az eszköz bármikor üzembe vehető, a tartalékban állási időt (Idle), amely alatt, ha üzemelési igény merül fel, az eszköz beüzemelhető, és a külső ok miatti állásidőt (Downtime due to external causes), amely alatt az eszköz működőképes, de üzembe vehetőségét külső erőforrások hiánya gátolja.

Bizonyos iparágakban a készenléti állapotban levő eszközt gyakran „meleg tartalék” -ként említik. Ez általában olyan redundáns eszközökre jellemző, amelyek párhuzamosan vannak telepítve és elvárt funkciójuk azonos. Például: két azonos műszaki paraméterekkel rendelkező szivattyú van telepítve egy technológiai vonalba és bármelyikük kapacitása elegendő a technológiai igény kiszolgálására. Mivel a folyamatos működés létfontosságú, ezért az egyik szivattyú üzemel, a másik „meleg tartalék” -ban áll, ami azt jelenti, hogy a technológiába való bekapcsolódása egy indító automatikának köszönhetően – igény esetén – azonnali.

A külső okok miatti állásidő alatt az eszköz alkalmas lenne az elvárt feladatok teljesítésére, tehát működőképes, de a technológiában való üzemelését bizonyos külső erőforrások hiánya gátolja, mint például hűtővíz vagy villamos energia hiánya.

A működésképtelen idő (Downtime) kategóriába a meghibásodás miatti javítások időigénye és a megelőző jellegű karbantartások időigénye tartozik bele.