Ipari-energetikai információs levél

Kedves MIKSZ tagok,

Kedves Kollégák,

Az első alkalommal összeállított ipari-energetikai információs levél nem titkolt célja, hogy a tényadatok megismerése mellett elindítson egy közös gondolkodást az energetika és a hozzá kapcsolódó iparágak aktuális és jövőbe mutató kérdéseiről.

Biztosak vagyunk abban, hogy a magyar gazdaság fejlődését, benne hangsúlyosan az ipar tevékenységek bővülését alapjaiban befolyásolja egy fenntartható, alacsony költségű, de magas rendelkezésre állást biztosító, döntően magyar kapacitásokra támaszkodó nemzeti energetikai ellátási és fejlesztési cselekvési program kialakítása és működtetése.

Az energetikai kapacitások rendelkezésre állásának biztosításában szerepet vállaló karbantartó cégek és szakemberek rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal és ismeretekkel, amelyek megalapozottá teszik véleményalkotásukat az energetikával szembeni kihívások megválaszolásában.

Arra kérjük tagtársainkat, hogy osszák meg véleményüket a MIKSZ közösségével az ipari-energetikai tevékenységük során felmerült észrevételeik, javító szándékú javaslataik közreadásával.

Feltett szándékunk, hogy a beérkező véleményekre alapozva egy tematikus lobby napot szervezzünk, ahol az energetika releváns szereplőinek bevonásával megvitathatjuk azokat a lényeges kérdéseket, amelyek az energetikai rendszerek és főberendezések rendelkezésre állásához, az alacsony költségű energiatermeléshez és a hosszútávon fent tartható működéshez kapcsolódnak.

Reméljük, hogy kezdeményezésünk elnyeri tagtársasaink érdeklődését és támogatását, amely arra irányul, hogy a karbantartás, és talán tágabb értelmezésben a műszaki szolgáltatás területén felmerülő átfogó témakörökben (példaként: hiányzó rendeleti vagy törvényi szabályozások, együttműködési megállapodások, karbantartási és mérnök-műszaki szolgáltatási követelmények és kritériumok, üzletfolytonossági elvárások, korszerű, költség hatékony karbantartási elvek és technológiák, valamint a karbantartások elmaradásból eredő humán és  műszaki baleseti kockázatok valamint a környezet veszélyeztetése) induljon el, egy nyílt és baráti kommunikáció, amely segíti a szakmai érdekérvényesítést, és transzparens kereteket biztosít a különböző érdekelt felek találkozására.

 

Az információs levélhez fűzött észrevételeiket a MIKSZ honlapján működtetett „Fórum” oldalra írhatják be.