Közgyűlési felhívás

Tisztelt MIKSZ Tag!

 

A COVID-19 járvány életünk minden területére kihat, így a MIKSZ-nek is alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez.

A veszélyhelyzetre vonatkozó 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet – 3. § (1) és (2) bekezdés b) pontjafelhatalmazása alapján a Közgyűlés a Tag személyes részvétele nélkül, valamint ülés tartása nélkül kerülhet lebonyolításra speciális eljárásjogi szabályok megtartása mellett.

 

Tekintettel arra, hogy a MIKSZ Alapszabálya az ülés tartása nélküli döntéshozatal szabályairól nem rendelkezik, így a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idején a különleges szabályok alkalmazására az alábbi feltételek megvalósulásával van lehetőség:

 1. a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell,
 2. c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén
 3. ca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
 4. cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,
 5. cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,
 6. cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat, és
 7. ce) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.

Fontos megjegyezni, hogy a Közgyűlés így módon és lenti ütemezéssel történő megrendezése miden tekintetben megfelel a törvényi elvárásoknak, figyelembe véve, hogy a 140/2020 (IV.21.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési, közzétételi és benyújtási határidő 2020. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik.

Fentiek alapján a MIKSZ 2020. évi Közgyűlése ülés tartása nélkül, az alábbi döntéshozatali eljárással (szavazatok e-mail-ben történő megküldésével) kerül lebonyolításra a veszélyhelyzet idején alkalmazandó jogszabályok, valamint a MIKSZ Alapszabályának és Választási Szabályzatának maradéktalan figyelembevételével.

 

MIKSZ 2020. Közgyűlés

 

 1. április 22.                                             Felhívás a tisztségviselők jelölésére, választására vonatkozóan
 2. május 6.                                               Határidő a jelölések beérkezésére
 3. május 7.                                               2020. évi Közgyűlési meghívó kiküldése részletes napirendi pontokkal, határozat-tervezetekkel
 4. május 22.                                             KÖZGYŰLÉS             
 5. május 22. – 2020. június 6.                A Tagok szavazása e-mail-ben
 6. június 7.                                               Szavazatok összesítése, Tagok tájékoztatása a közgyűlésen hozott határozatokról

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, azaz a MIKSZ Alapszabályának VII. fejezet 5.3. pontjában meghatározott szavazatszám (Tagok több mint felének szavazata) nem érkezik meg:

 1. június 11.                                             MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS
 2. június 11. – 2020. június 26.              A Tagok szavazása e-mail-ben
 3. június 27.                                             Szavazatok összesítése, Tagok tájékoztatása a közgyűlésen hozott határozatokról

 

Bízom benne, hogy fenti eljárásrend alapján megvalósításra kerülő Közgyűlésen valamennyi MIKSZ Tag jelölésére, szavazatára, így MIKSZ tevékenységében való közreműködésére számíthatok!

Tisztelettel és üdvözlettel:

Nyeste Zsolt