MIKSZ 2023 közgyűlés

Meghívó

MIKSZ 2023. évi Közgyűlés

 

A megismételt közgyűlés

Időpontja: 2023. március 7-én (kedden) 10.00 óra

Helyszín: Grundfos Magyarország Gyártó Kft., Székesfehérvár, Amerikai fasor, Richter Gedeon tárgyaló

 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Alapszabály VII. fejezet 5.2. pontja alapján jogi személyek esetében a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást a közgyűlésre magával hozni szíveskedjen.

Az Alapszabály VII. fejezet 5.3 pontja alapján – a Közgyűlés határozatképes, ha a Tagok több mint fele jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben az eredeti Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától, illetve az általuk képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon, ha a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot követően legalább három nappal, de nem több, mint tizenöt nappal hívják össze.

 

Napirendi pontok

 

 1. Napirendi pontok elfogadása (1/2023. Közgyűlési javaslat)
 2. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása (2/2023. Közgyűlési javaslat)
 3. A MIKSZ 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása (3/2023. Közgyűlési javaslat)
 4. A Felügyelőbizottság 2022. évi jelentésének elfogadása (4/2023. Közgyűlési javaslat)
 5. A MIKSZ 2023. évi stratégiájának bemutatása, költségvetésének és pénzügyi tervének megállapítása és elfogadása, (5/2023. Közgyűlési javaslat)
 6. A MIKSZ tisztségviselőinek megválasztása (6/2022. Közgyűlési javaslat – 11/2023. Közgyűlési javaslat)
 7. A MIKSZ Alapszabályának módosítása (12/2023. Közgyűlési javaslat)
 8. Szerződések jóváhagyása (13/2023. Közgyűlési javaslat)
 9. A MIKSZ 2023. és 2024. évre vonatkozó tagdíjának módosítása, megállapítása. (14/2023. Közgyűlési javaslat)

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a www.miksz.org honlapon elérhetőek.

 1. Alapszabálymódosítása
 2. Tisztségviselők megválasztása
 3. Közhasznúsági jelentés
 4. Kiegészítő melléklet
 5. Beszámoló

 

A közgyűlést követő programok:

12.00 óra                          Büféebéd: Minden kedves Résztvevőt szeretettel várunk!

13.30 óra                          Gyárlátogatás a Grundfos Kft. üzemcsarnokában

A program várható befejezése 14.30 óra.

 

A közgyűlésen és a programokon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció 2023. március 2. napjáig  az alábbi linkre kattintva:  Jelentkezési lap

Várgesztes, 2023. február 17.

 

Nyeste Zsolt elnök