Nekrológ a tábornokról

Veszprémi Nemzetközi Karbantartási Konferencia – Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (MIKSZ)

 Búcsúzunk a karbantartó szakma legendás vezetőjétől: Dr. Gaál Zoltán Professzor Úrtól

 

Az egész magyar karbantartó társadalom gyászol, mert Prof. Dr. Gaál Zoltán, másoknak Gaál Professzor Úr vagy TANÁR ÚR, nekünk Zoli vagy Zoli Bácsi, 2022. január 30-án örökre lehunyta szemét.

Bár az oktatásban és az üzleti életben nagyon sok kiemelkedő tanítványa van, mégis hatalmas űrt hagyott maga után. Vallotta és képviselte: egyedül a karbantartás az, amely az emberi élet és tevékenység valamennyi területén jelen van.

A szakirányú oktatási- és tudományos tevékenységén túl a karbantartás elismertetése és érdekérvényesítése kiemelt helyet foglalt el az életében. A 33 éven keresztül (napjainkban is) megrendezésre kerülő Veszprémi Nemzetközi Karbantartási Konferenciák megteremtője, szervezője, irányítója. A konferenciákról minden alkalommal az előadásokat tartalmazó, gazdag és előre mutató ismeretet adó konferenciakötetek kerültek kiadásra, emellett öt szakmai kötet is megjelent. A konferenciák neves előadói mellett a fiatal szakemberek is lehetőséget kaptak, kapnak, nem egynek itt volt az első szakmai bemutatkozása.

2012-ben alapító tagja a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének, később elnökségi-, majd FB tagja volt.

Érdekes módon, mint vegyipari technikus, majd vegyészmérnök és a Veszprémi Vegyipari (később a Pannon) Egyetem tanára karolta fel a gépész-, villamos-, műszeres stb. karbantartás tudományát és emelte európai magasságokba. 1987-ben már a kockázat alapú karbantartás kutatásával, a hazai gyakorlatban való bevezetésével foglalkozott.  Az első hazai karbantartási menedzser képzés a Pannon Egyetemen a Professzor úr bábáskodása mellett indult el.

 

Az Ő vezetésével dolgozta ki a MIKSZ a stratégiáját, fogalmazta meg a Küldetését:

„Hiszünk benne, hogy a szükséges mértékben, jó minőségben karbantartott termelő berendezés hozzásegíti tulajdonosát az üzleti sikerhez, hozzájárul a termelő szektor és Magyarország versenyképességéhez, fontos eleme a fenntartható fejlődésnek.”

A Veszprémi Konferencián elhangzott kezdeményezésre, 2014-15 között, irányításával (a MIKSZ keretén belül) került kidolgozásra hazánk első Országos Karbantartási Stratégiája.

A magyar karbantartókért végzett kiemelkedő és maradandó tevékenységéért a MIKSZ és a Karbantartási Konferencia Szervező Bizottsága 1948-as Kossuth díszkardot adományozott a 70 éves Gaál Zoltán professzor úrnak a „Magyar Karbantartók Tábornokának”.

Hatalmas, széleskörű szakmai tudása mellett a gyakorlatot, a „kétkezi karbantartó” elismerését folyamatosan hangoztatta. Szorgalmazta az üzemi, gyakorlati tapasztalatok közreadásának fontosságát, ezért a MIKSZ, vagy a Konferenciák kapcsán szervezett üzemlátogatásokra elsőként jelentkezett és aktívan részt is vett.

Ezeken az eseményeken nem csak arra kellett figyelni, amit mond, hanem arra is, ahogy a hallgatóság felé közvetítette. Sajátosan erős, ugyanakkor megnyugtató orgánuma az előadói termet betöltötte, nem volt szüksége mikrofonra. Humora és bölcsessége lenyűgöző volt. Az idősebb, tapasztalt, de az informatikát nem igazán ismerő karbantartók melletti kiállását mindenki megjegyezte: „Új seprű jól seper, de a régi seprű tudja, hol a szemét!”

Kiváló pedagógus és nagyon JÓ EMBER, sokunknak példaképe.

Minden helyzetben lehetet rá, illetve tanácsaira számítani. A figyelem felhívása, a tapasztalat átadása soha nem volt sértő, inkább sajátos és lényegre törő: „Meg kell tanulni elválasztani a fontosat a sürgőstől!” vagy „Ha állandóan dolgozol, nincs időd gondolkodni!”

Professzor Úr! Nagyon fogsz hiányozni!

Nyugodj békében!

A Magyar Karbantartó társadalom