SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I  É S G A Z D A S Á G T U D O M ÁN Y I E G Y E T E M 

K Ö Z L E K E D É S M É R N Ö K I É S J Á R M Ű M É R N Ö K I K A R

VASÚTI JÁRMŰVEK, REPÜLŐGÉPEK ÉS HAJÓK TANSZÉK

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

(SZAKMÉRNÖKKÉPZÉS)

a

JÁRMŰGÉPÉSZ SZAKMÉRNÖKI SZAK

VASÚTGÉPÉSZ ÁGAZATÁNAK

VASÚTI JÁRMŰFENNTARTÁSI

ÉS

VASÚTI JÁRMŰÜZEMELTETÉSI

SZAKIRÁNYAIN