Szakmai tevékenységek

EMAC együttműködés 2021-2022

 

A MIKSZ továbbra is részt vállal az EFNMS nemzetközi munkabizottságainak tevékenységében, illetve azokban a projektekben, amelyek eredményes tevékenysége nemzetközi szakmai csoportok munkájának köszönhetően gazdagítják a szervezet tudástárát és öregbítik az EFNMSZ szakmai hírnevét.

Az EMAC munkabizottság magas szintű szakmai munkáját bizonyítja a 2021. évben megjelent GloMe kézikönyv, amelynek kiadója és elektronikus formátumban történő forgalmazója az EFNMS. A kézikönyv az amerikai SMRP és az európai EFNMS karbantartó szervezetek leggyakrabban használt, a karbantartás teljesítményének mérésére alkalmas mutatókat (KPI) hasonlítja össze rámutatva a módszertani különbözőségekre, amelyek a szervezetek alkalmazási gyakorlatából származnak. Tisztázza a fogalommeghatározásokat és felhívja a figyelmet az alkalmazási korlátokra a két szervezet gyakorlatában elterjedt karbantartási teljesítménymutatók használatakor. A MIKSZ aktív szakmai szerepet vállalt a kézikönyv létrehozásában, hiszen a hat szerző egyike magyar szakember, a MIKSZ tagja.

Az EFNMS számos folyamatban levő tevékenységei közül most kettőt emelnénk ki. Az első egy „szabványtérkép” elkészítése, amely kiváló alapot nyújt a karbantartás menedzsment területén a szakemberek tájékozódásához az által, hogy rendszerszemléletű megközelítésben rövid áttekintéssel ismerteti a vonatkozó legfontosabb nemzetközi szabványokat.

A második az EMAC arról a törekvéséről szól, hogy minél hatásosabban járuljon hozzá az EFNMS tudástárának bővítéséhez és a tudás minél szélesebb körben történő terjesztéséhez. Ennek érdekében az EMAC három előadássorozatból álló ismeretterjesztő, oktatási programot fejleszt ki az alábbi témakörökre összpontosítva.

  • a közös nyelv terminológiája, amely a karbantartás fogalomrendszerének ismertetéséből kiindulva (ld. EN13306 szabvány) tisztázza azokat a fogalmakat, amelyek elengedhetetlenek az egyértelműsített, szakmai nyelv elterjedéséhez, használatához.
  • a karbantartási teljesítménymutatók (ld. EN15341) és ezek kapcsolódása a karbantartási folyamatokhoz (ld. EN17007). Jelentőségük abban áll, hogy segítséget nyújt a karbantartási folyamatok hatékonyságának és hatásosságának mérésére alkalmas mutatók kiválasztásában
  • A karbantartási teljesítménymutatók kiválasztása és gyakorlati alkalmazásuk aspektusai

Fenti törekvések jelentőségét hangsúlyozza, hogy globalizálódó világunkban, a bonyolult folyamatok irányítása, a helyes döntések meghozatalának előfeltétele a folyamatos nyomon követés, elemzés és visszacsatolás. Ezen tevékenységek nagyon fontos sikertényezője a valós tartalmú adatok gyűjtése és következetes elvek szerinti feldolgozása.
A MIKSZ az elkövetkezőkben is részt kíván vállalni az ilyen jellegű szakmai munkákban és támogatni tagjait az európai színtű szakmai tudás megszerzésében és terjesztésében.