Tevékenységünk

 • Az eszközök menedzsmentjéhez és fenntartásához kapcsolódóan szakmai hálózatot hozunk létre és működtetünk.
 • Terjesztjük a karbantartással kapcsolatos legjobb gyakorlatot és a benchmarking eredményeket.
 • Fórumot teremtünk, ahol tagjaink megoszthatják tudásukat és tapasztalataikat.
 • Magas színvonalú szakmai eseményeket szervezünk, továbbá vállalati és kiállítás látogatásokat.
 • Szakmai fórumokon publikáljuk elért eredményeinket.
 • Serkentjük az innovációt és aktívan részt veszünk a terület kutatásában.
 • Célzott akciókkal segítjük a karbantartási tevékenységgel kapcsolatos közmegítélést, valamint a magyar mérnöki tevékenységgel kapcsolatos nemzetközi értékítélet javulását.
 • Bátorítjuk a fiatalságot és a karbantartási mérnöki szakma képviselőit, hogy tanulmányaik és tudományos munkájuk területe a karbantartás legyen. Segítjük őket a diplomamunkában, Tudományos Diákköri tevékenységben és a tudományos fokozat (Phd.) megszerzésében.
 • Lobbizunk a döntéshozók és a politika irányában.
 • Elismerésre javasoljuk a karbantartás és eszközmenedzsment szakembereit.
 • Értékelési és benchmark rendszert alakítunk ki a karbantartás és az eszközmenedzsment területén.
 • Kapcsolatot tartunk a hazai és nemzetközi hasonló szervezetekkel.
 • A magyar ipari karbantartó társadalmat képviseljük a nemzeti és nemzetközi eseményeken.