XXXII. Veszprémi Karbantartási Konferencia

2020. április 23-24-én Veszprémben kerül megrendezésre

a XXXII. nemzetközi részvételű karbantartási konferenciát 

Verseny a versenyképességért: A karbantartás a tudás, az idő és a pénz szorításában címmel.

A konferencia szervezését megalapozó környezeti hatások:

 • a versenyhelyzet, a vállalkozói környezet napjainkban tapasztalt körülményei a karbantartást új kihívásokkal állítják szembe,
 • a karbantartó személyzet képzése és megtartása a humán-, a környezet- és a vagyon biztonság alapvető feltételévé vált,
 • a nemzetközi tapasztalatok minden területen való ismerete elengedhetetlen országunk számára, ha a fejlett Európához fel akarunk zárkózni,
 • a nemzetközi tapasztalat és gyakorlat fontos tényező a versenyképesség megőrzéséhez.

A rendezvény célja:

 • a karbantartási menedzsment nemzetközi és hazai eredményeinek, tapasztalatainak áttekintése,
 • a témakörben elért kutatási eredmények gyakorlatba történő átültetésének segítése,
 • a résztvevők szakmai kapcsolatának szélesítése, erősítése
 • a karbantartási munkát segítő szoftverek és eszközök megismerése,
 • a karbantartás, mint értékteremtő folyamat bemutatása,
 • a legjobb gyakorlatok megismerése, benchmarking.

A tanácskozás szakmai témakörei:

 • megbízhatóság központú karbantartás kialakítása, működtetése
 • a karbantartó szakma képzési feltételrendszere, kompetencia fejlesztése
 • a fenntarthatóság karbantartási vetületei, a 4. ipari forradalom karbantartási konzekvenciái
 • információtechnológiák a karbantartásban
 • robotok karbantartása
 • minőségbiztosítás és kiválóság a karbantartásban
 • LEAN és karbantartás kapcsolata, innovatív megoldások a karbantartásban
 • tribológiai rendszerek és karbantartásuk
 • közlekedési eszközök karbantartási sajátosságai
 • a hasznos élettartamon túli üzemelés kérdései, lehetőségei
 • a nagyjavítások kihívásai a karbantartás szervezésre
 • a karbantartás szervezetfejlesztési kérdései
 • karbantartási esettanulmányok

 

Kiknek ajánljuk?

A tanácskozással segítséget kívánunk nyújtani a vállalkozások vezetői és az tárgyieszköz-gazdálkodás korszerűsítésében érintett vállalatok szervezeti egységeinek (üzemfenntartás, termelésirányítás, minőségbiztosítás, beruházás, projektirányítás, informatika, kontrolling és a tudástranszfer) szakemberei számára.

A konferencia a Nemzeti Karbantartó Szervezetek Európai Szövetségének (European Federation of National Maintenance Societies – www.efnms.eu) társrendezvénye.

A konferencia eredményeképpen az alábbi kompetenciák területén várható pozitív elmozdulás: értékképzési képesség, megbízhatóság, precizitás, karbantartás kiválósága, környezettudatos gondolkodás, fenntarthatóságra tervezés, a változtatási hajlandóság és a többszempontú megközelítés erősödése.

A konferencia célkitűzésének megfelelően előadóként a hazaiakon kívül nemzetközileg elismert elméleti és gyakorlati szakembereket kérünk fel.

A rendezvény előzetes, tervezett programja:

2020. április 23. 1000 Megnyitó
1010 Plenáris előadások
1300 Ebéd
1400-1730 Előadások, vita, eszmecsere

„Az év karbantartója cím” adományozása

1900 Ünnepi vacsora, korsóavató ünnepség, kulturális program,

a „Dr. Péczely György díj” átadása

2020. április 24. 900 Előadások, vita, eszmecsere
  1300 Ebéd
  1430 Üzemlátogatás (opcionális)
  1430 Angol nyelvű szekció
  1700 Zárszó

A konferenciával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatást adunk a http://nkk.gtk.uni-pannon.hu honlapon.

A konferencia előadásait kiadványban jelentetjük meg, amit előzetesen megkapnak a résztvevők. A konferencia nyelve a magyar, az angol és a német. Az idegen nyelvű előadások tolmácsolásáról gondoskodunk.

A konferencia részvételi díja: 30.000 Ft+ÁFA, amely magában foglalja a szervezés, a kiadvány, a tolmácsolás, a kulturális program és a frissítő költségeit. Étkezési költség: 13.000 Ft+ÁFA (április 23-án ebéd és vacsora, április 24-én ebéd).

Szálláslehetőségek: a Gizella Hotel, az Éllő Panzió és az Oliva Hotel szobáiban egy vagy két fős elhelyezéssel. A szálláslehetőségek részletes leírása és költsége a jelentkezési lapon megtalálható.

Különleges igényeket kiszolgáló szálláslehetőséget nyújt két kis kapacitású szálloda:

Villa Medici        Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 11.                          www.villamedici.hu

Betekints Hotel   Veszprém, Veszprémvölgyi u. 4.                          www.betekints.hu

 

Jelentkezési határidő: 2020. március 31.

A jelentkezéseket visszaigazoljuk, a részvételi díj, és igény esetén az étkezési- és szállásköltség átutalását számla ellenében ezután kérjük.

További felvilágosítást ad szakmai és szervezési kérdésekben:

Szentes Balázs, mesteroktató (Tel: 20/373-0225)                                          szentes.balazs(%%)gtk.uni-pannon.hu

 

A Konferencia Szervezőbizottsága:

Szentes Balázs

Dr. Csizmadia Tibor

Magyar Lajos

Nyeste Zsolt

Sóti Csaba