XXXV. nemzetközi részvételű karbantartási konferencia Veszprém

2023. április 20-21-én
Veszprémben rendezzük
a XXXV. nemzetközi részvételű karbantartási konferenciát
A KARBANTARTÁS SZEREPVÁLTOZÁSA A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGBAN
címmel.

A konferencia szervezését megalapozó környezeti hatások:
• a körforgásos gazdaság nemcsak hívószó, hanem napjaink számos területének befolyásolója – hatással van a szervezetek működésének számos aspektusára, így a karbantartásra is.
• A versenyhelyzet, a vállalkozói környezet napjainkban tapasztalt körülményei, a megatrendek erősödő hatása a karbantartást új kihívásokkal állítják szembe,
• a karbantartó személyzet képzése és megtartása, a humán-, környezet- és vagyon biztonság alapvető feltételévé vált,
• a nemzetközi tapasztalatok minden területen való ismerete elengedhetetlen országunk számára, ha a fejlett Európához fel akarunk zárkózni,
• a nemzetközi tapasztalat és gyakorlat fontos tényező a versenyképesség megőrzéséhez.

A konferenciára várjuk a Karbantartók közösségéért tenni és szakmai hozzászólást közölni kívánó kollégák jelentkezését. A Konferenciára szánt tanulmányokat kötetben jelentetjük meg, melyet a Konferencia résztvevői hagyományos könyv formában kapnak meg. Az előadásra és publikálásra szánt közlemények leadási határideje 2023. március 21.

A konferencia előadások közül a konferencián résztvevők szavazás útján döntik el az év legjobb előadójának személyét, melyet a szervezők a „Gerhard Kegli díj” átadásával díjaznak.
A szervezők várják továbbá a jelöléseket az Év karbantartója díjra, melynek átadására a Konferencia programja szerint kerül sor.

A konferencia összehívásának célja:
• a karbantartási menedzsment nemzetközi és hazai eredményeinek, tapasztalatainak áttekintése,
• a témakörben elért kutatási eredmények gyakorlatba történő átültetésének segítése,
• a résztvevők szakmai kapcsolatának szélesítése, erősítése,
• a karbantartási munkát segítő szoftverek és eszközök megismerése,
• a karbantartás, mint értékteremtő folyamat bemutatása,
• a legjobb gyakorlatok megismerése, benchmarking,
• a karbantartásban rejlő innovációs potenciálok feltárása.

Mely témakörökben várjuk az előadásokat és kéziratokat a konferencia számára:
• megbízhatóság központú karbantartás kialakítása, működtetése
• az Ipar 4.0 és az Ember 2.0 kölcsönhatása és hatásai a karbantartásban
• információtechnológiák a karbantartásban
• minőségbiztosítás és kiválóság a karbantartásban
• folyamat- és eljárás-innovációk a karbantartásban, K+F+I eredmények és tapasztalatok
• a tudásmegosztás lehetőségei a karbantartásban, generációs konfliktusok a tudásmenedzsmentben
• tribológiai rendszerek és karbantartásuk
• közlekedési eszközök karbantartási sajátosságai
• a hasznos élettartamon túli üzemelés kérdései, lehetőségei
• a karbantartás szervezetfejlesztési kérdései
• karbantartási esettanulmányok és jó gyakorlatok
• „win-win” típusú együttműködések a karbantartási szolgáltatások területén
• a karbantartás társadalomtudományi aspektusai, válság és együttműködés
• erőművi rendszerek karbantartása
• védelmi rendszerek karbantartási kihívásai

Kiknek ajánljuk?
A konferenciával segítséget kívánunk nyújtani a vállalkozások vezetői és a tárgyieszköz-gazdálkodás korszerűsítésében érintett vállalatok szervezeti egységeinek (üzemfenntartás, termelésirányítás, minőségbiztosítás, beruházás, projektirányítás, informatika, diagnosztika, kontrolling és a tudástranszfer) szakemberei számára.
A konferencia eredményeképpen az alábbi kompetenciák területén várható pozitív elmozdulás: értékképzési képesség, megbízhatóság, precizitás, karbantartás kiválósága, környezettudatos gondolkodás, fenntarthatóságra tervezés, a változtatási hajlandóság és a többszempontú megközelítés erősödése.
A konferencia célkitűzésének megfelelően előadóként, szerzőként a hazaiakon kívül nemzetközileg elismert elméleti és gyakorlati szakembereket kérünk fel.

Felhívás

Év karbantartója cím

Jelentkezési lap

A konferenciával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatást adunk a honlapunkon: http://nkk.gtk.uni-pannon.hu
A konferencia előadásait kiadványban jelentetjük meg, amit előzetesen megkapnak a résztvevők. A konferencia nyelve a magyar, az angol és a német. Az idegen nyelvű előadások tolmácsolásáról gondoskodunk.

A konferencia részvételi díja: 50.000 Ft+ÁFA, amely magában foglalja a szervezés, a kiadvány, a tolmácsolás, a kulturális program és a frissítő költségeit. Étkezési költség: 22.500 Ft+ÁFA (április 20-án ebéd és vacsora, április 21-én ebéd).

Szálláslehetőségek: a Gizella Hotel, az Éllő Panzió és az Oliva Hotel szobáiban egy vagy két fős elhelyezéssel. A szálláslehetőségek részletes leírása és költsége a jelentkezési lapon megtalálható. Különleges igényeket kiszolgáló szálláslehetőséget nyújt két kis kapacitású szálloda:
Villa Medici Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 11. www.villamedici.hu
Betekints Hotel Veszprém, Veszprémvölgyi u. 4. www.betekints.hu

Jelentkezési határidő: 2023. március 31. meghosszabbítva 2023.04.14.
A jelentkezés módja: emailben, a szentes.balazs(%%)gtk.uni-pannon.hu címen.
A jelentkezéseket visszaigazoljuk, a részvételi díj, és igény esetén az étkezési- és szállásköltség átutalását számla ellenében annak kézhez vétele után kérjük. A jelentkezési lap beküldésével a jelentkezők hozzájárulnak adataiknak a szervezők általi kezeléséhez a Konferenciával összefüggésben.

További felvilágosítást ad szakmai és szervezési kérdésekben:
Szentes Balázs, mesteroktató (Tel: +36 20/373-0225) szentes.balazs(%%)gtk.uni-pannon.hu

A Konferencia Szervezőbizottsága:
Dr. Csizmadia Tibor, †Dr. Gaál Zoltán, Szentes Balázs, Magyar Lajos, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Ködmön István, Nyeste Zsolt, Sóti Csaba